Prezentarea pachetului de toamnă din cadrul Semestrului european

Prezentarea pachetului de toamnă din cadrul Semestrului european

Comisia a publicat miercuri, 22 noiembrie, pachetul de documente ce lansează ciclul Semestrului european 2018, de coordonare a politicilor economice, bugetare și sociale. Acesta începe pe fundalul unei activități economice robuste în zona euro și în UE, al unor niveluri record de ocupare a forței de muncă și al scăderii ratelor șomajului până aproape de cele de dinaintea crizei. Întrucât toate statele membre contribuie la acest impuls puternic dat creșterii, în prezent prioritatea este de a se asigura că această situație va dura și va aduce beneficii tuturor membrilor societății. În paralel cu implementarea unor politici bugetare responsabile, aplicarea unor reforme structurale ar trebui să se concentreze asupra creării condițiilor necesare pentru stimularea în continuare a investițiilor și pentru accentuarea creșterii salariilor reale, în vederea sprijinirii cererii interne.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro și dialog social, a declarat: „În pofida tuturor reformelor întreprinse în anii trecuți, Uniunea economică și monetară a Europei (UEM) rămâne nefinalizată. De aceea, trebuie să profităm de actualul context favorabil pentru a ne consolida în continuare UEM și pentru a ne face economiile mai reziliente și mai favorabile incluziunii. Luna viitoare, vom prezenta noi propuneri privind consolidarea UEM. Cu toate acestea, consolidarea arhitecturii UEM nu înlocuiește nevoia de a institui politici bugetare, economice și sociale solide la nivel național. Acesta este principalul obiectiv al semestrului european. Publicăm avizele cu privire la proiectele de planuri bugetare și invităm statele membre care prezintă un risc de neconformitate cu Pactul de stabilitate și de creștere să ia măsurile necesare pentru a-și ajusta traiectoria bugetară.”

Documentele incluse în pachet sunt:

– analiza anuală a creșterii pentru 2018 (AAC), ce invită statele membre să încurajeze investițiile drept mijloc de a sprijini expansiunea, de a spori productivitatea și de a accentua creșterea pe termen lung; de asemenea, ea recomandă realizarea unor reforme structurale suplimentare, necesare pentru a face economia Europei mai stabilă, mai favorabilă incluziunii, mai productivă și mai rezilientă

– raportul privind mecanismul de alertă pentru 2018(RMA), instrumentul ce are ca scop prevenirea sau abordarea dezechilibrelor care împiedică buna funcționare a economiilor statelor membre, a zonei euro sau a UE în ansamblu;

– proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă (JER)respectiv prima ediție care pune în practică tabloul de bord al indicatorilor sociali, lansat ca unul dintre instrumentele de implementare a Pilonului european al drepturilor sociale;

– propunerea de orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă, ce prezintă prioritățile și obiectivele comune ale politicilor naționale în domeniul ocupării forței de muncă și stau la baza recomandărilor specifice fiecărei țări (CSR – country-specific recommendations);

– recomandarea privind politica economică a zonei euro, axată pe o orientare bugetară neutră în linii mari și un mix echilibrat de politici pentru întreaga zonă; se solicită și adoptarea unor politici care să sprijine o creștere durabilă și favorabilă incluziunii și care să îmbunătățească reziliența, reechilibrarea și convergența; statele membre sunt îndemnate să realizeze progrese semnificative în vederea finalizării pieței unice, în special în domeniul serviciilor; este susținută implementarea unor reforme care să promoveze egalitatea de șanse și de acces la piața forței de muncă, condiții de lucru echitabile, protecția socială și incluziunea și se solicită continuarea eforturilor în vederea finalizării Uniunii bancare, precum și realizarea unor eforturi rapide în vederea finalizării Uniunii economice și monetare;

– avizele privind proiectele de planuri bugetare ale statelor membre din zona euro, Comisia finalizând evaluarea conformității proiectelor de planuri bugetare (PPB) pentru 2018 cu dispozițiile din Pactul de stabilitate și de creștere (PSC) și adoptând avize pentru toate statele membre din zona euro, cu excepția Greciei.

Comisia a adoptat, de asemenea, o serie de măsuri în temeiul Pactului de stabilitate și de creștere, ce au în vedere Marea Britanie și România. În cazul României, Comisia a stabilit că nu au fost luate măsuri eficace ca răspuns la recomandarea Consiliului din luna iunie și propune Consiliului să adopte o versiune revizuită a recomandării adresate deja, de a-și corecta abaterea semnificativă de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu. În iunie 2017, Consiliul a adresat României o recomandare privind o ajustare structurală anuală de 0,5 % din PIB, în cadrul procedurii aplicabile abaterilor semnificative (SDP – Significant Deviation Procedure). În prezent, ca urmare a evoluțiilor ulterioare și a faptului că România nu a adoptat măsuri eficace pentru a-și corecta abaterea semnificativă, Comisia propune o ajustare structurală anuală revizuită de cel puțin 0,8% din PIB în 2018.

Etape următoare

Comisia invită Consiliul să discute pachetul și să avizeze orientările prezentate și așteaptă cu interes o dezbatere fructuoasă cu Parlamentul European pe tema priorităților de politică ale zonei euro și ale UE în general.

Context

Comisia stabilește prioritățile economice și sociale ale UE pentru anul următor, formulează recomandări de politică pentru zona euro și finalizează evaluarea proiectelor de planuri bugetare ale statelor membre din zona euro.

Pachetul de documente prezentat se bazează pe previziunile economice ale Comisiei din toamna anului 2017 și pe prioritățile formulate în discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii din 2017. El reflectă totodată recenta proclamare a Pilonului european al drepturilor sociale, care a avut loc cu ocazia Summitului social de la Göteborg.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )