Comunitatea parohială din Ocna de Fier, județul Caraș Severin, a sărbătorit în data de 20 august 2017 împlinirea a 200 de ani de slujire la altarul bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului, notează site-ul oficial al Eparhiei.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de părintele paroh Alin Chicoș. Din soborul slujitor au mai făcut parte părinții Ioan Nicolae Căpuțan și Doru Melinescu. Răspunsurile la slujbă au fost oferite de corul condus de Călina Chicoș.

La final, a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru toți preoții, cântăreții, epitropii și binefăcătorii parohiei care au trecut la Domnul.

Vorbind despre împlinirea celor 200 de ani de slujire și credință ortodoxă la altarul lăcașului de cult, părintele Nicolae Căpuțan a subliniat importanța păstrării credinței strămoșești.

Avem această datorie de a păstra vie, neștirbită, credința ortodoxă și să transmitem copiilor, nepoților și strănepoților noștri acest adevăr de credință, a spus părintele Nicolae.


În data de 1 iulie 1817, Filia Ocna de Fier a devenit parohie de sine stătătoare, avându-l ca prim preot pe părintele Ioan Gheorghevici.

Sursa: basilica.ro

Leave a reply