Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit  (detalii pe www.gecnera.ro, https://www.facebook.com/GECNERA), în cooperare cu Liceul MATHIAS HAMMER din Anina, a realizat în data de 19 august a.c o monitorizarae a stării patrimoniului natural în rezervaţia naturală Cheile Caraşului din Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului.

Cu aceeaşi ocazie s-a făcut o promovare a ecoturismului de pe acest traseu prin prezentarea în faţa grupurilor de vizitatori a atracţiilor turistice pe care le generează fabulosul patrimoniu natural al parcului şi prin distribuirea de publicaţii promoţionale.

La eveniment au participat 10 voluntari care au parcurs un traseu ce a inclus satul Iabalcea, platoul Iabalcei, poiana Prolaz, canionul de pe cursul mijlociu al Caraşului, cheile Caraşului de pe cursul inferior şi localitatea Caraşova.

Cu ocazia evenimentului s-a constatat că starea infrastructurii de vizitare a parcului este aproape inexistentă. Puntea de la Prolaz este avariată, vechile marcaje turistice nu mai pot fi identificate iar zonele cu risc de prăbuşire pentru vizitatori nu sunt dotate cu elemente de siguranţă. Nu sunt amenajate locuri de acces la peşterile de pe traseu pentru ca acestea să poată fi introduse în circuitul de vizitare pentru segmentul general de vizitatori.

În poiana de la Pestera Liliecilor au fost tăiate vegetaţia,  mai multi arbuşti şi un arbore cu diametrul de 15 cm iar cioata nu este marcată. Lucrarea pare a fi făcută pentru amenajarea poienii în scopuri de agrement. În această poiană precum şi în celelalte două poieni imediat din amonte vizitatorii îşi găteau masa pentru picnic pe vetrele de foc.

Din informaţiile obţinute de la localnici rezultă că amenajarea în sopuri de agrement a poienii de la Peştera Liliecilor ar fi fost făcută de RNP Romsilva prin  Administraţia Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului aflată în subordine . Dacă este aşa, în acest caz prejudiciul privind degradarea biodiversităţii nu este mare însă „lecţia” de protecţie a naturii şi de educaţie ecologică oferită de Administraţia Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului va genera o mentalitate devastatoare în comportamentul vizitatorilor.

Statutul zonei este de Rezervaţie Naturală conform OM7/1990 și 49/2016, Zona de Conservare Speciala conform OM 552/2003 şi Zona de protectie integrala conform hotararii  1/28.02.2013 a Consiliului Stiintific al PN Semenic – Cheile Caraşului.

Nu mai întrebăm RNP Romsilva de ce permite tăieri în astfel de zone pentru că cunoaştem răspunsul deja oferit în alte cazuri: „Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului nu are un Plan de Managemement aprobat iar amenajamentul silvic permite tăieri în asemenea zone”  !

În schimb ne întrebăm din nou : Oare cine are interesul ca, după 13 ani de la înfiinţarea Administraţiei PN Semenic – Caraşului, acest parc sa nu aibă un Plan de Management aprobat ?  RNP Romsilava care ar fi trebuit să promoveze un asemenea document sau Ministerul Mediului care ar fi trebuit să-l aprobe. Poate ambele instituţii.

Leave a reply