Al nouălea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității, publicat în 27 iulie, prezintă măsurile luate recent la Bruxelles pentru a preveni finanțarea terorismului prin traficul de bunuri culturale și pentru a îmbunătăți interoperabilitatea sistemelor de informații ale Uniunii Europene.

Raportul  se bazează pe o evaluare globală a politicii de securitate a UE din 2001 până în prezent, dar subliniază lacunele și problemele care mai trebuie soluționate. Punerea în aplicare incompletă a politicilor existente și amenințările în continuă evoluție, precum radicalizarea sau criminalitatea informatică, continuă să constituie provocări, iar pentru a le soluționa pot fi necesare modificări ale instrumentelor existente.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „În condițiile în care mediul actual de securitate evoluează rapid, trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a institui toate elementele esențiale și a crea rapid o uniune a securității efectivă și autentică. Fragmentarea ne face pe toți vulnerabili. Coeziunea și creșterea încrederii printr-o cooperare consolidată și prin facilitarea schimbului de informații între statele membre constituie singurul mod prin care UE poate să aducă o valoare adăugată concretă și să asigure securitatea și siguranța cetățenilor europeni.

Comisarul pentru securitatea Uniunii Europene, Julian King, a declarat: „Evaluarea globală concretizează angajamentul pe care mi l-am asumat în fața Parlamentului European,de a efectua o analiză aprofundată a politicii de securitate a UE – prima în 16 ani. Dispunem de unele învățăminte importante, printre care necesitatea de a ne consolida capacitatea de reacție pentru a răspunde amenințărilor în continuă evoluție. Vom avea ocazia să discutăm aceste teme cu Parlamentul European în septembrie.

În ultimele luni s-au făcut progrese constante, în special în ceea ce privește noile norme privind traficul de bunuri culturale propuse în iulie 2017, și s-a ajuns la un acord asupra unui nou sistem pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea cetățenilor din țări terțe care trec frontierele externe ale UE. Eforturile pentru combaterea radicalizării pe internet au fost intensificate printr-un plan de acțiune care prevede noi măsuri pentru depistarea și înlăturarea conținutului ilegal.

Pentru a soluționa problemele și lacunele, Comisia își va continua acțiunea în următoarele direcții:

  • Sprijinirea punerii integrale în aplicare a măsurilor UE: Comisia va continua să sprijine statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE, inclusiv a Directivei privind registrul UE cu numele pasagerilor (PNR), care trebuie finalizată până la 25 mai 2018, și a cadrului Prüm privind schimbul de informații referitoare la ADN, amprente digitale și date naționale privind înmatricularea vehiculelor.
  • Simplificarea instrumentelor UE și consolidarea interoperabilității: Acordul privind sistemul de intrare/ieșire reprezintă un pas important în direcția interoperabilității depline a sistemelor de informații ale UE până în 2020. Comisia va colabora cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a accelera lucrările referitoare la propunerile conexe care urmăresc să consolideze Sistemul de Informații Schengen și bazele de date EURODAC și ECRIS.
  • Consolidarea capacităților prin punerea în comun a resurselor: Pornind de la succesul abordării de tip rețea utilizate deja în domenii precum traficul de droguri și securitatea transporturilor, Comisia va face eforturi pentru a consolida punerea în comun a expertizei în materie de securitate la nivelul UE, în special atunci când statele membre individuale nu dispun de cunoștințe de specialitate sau resurse în domenii precum securitatea cibernetică și materialele chimice, biologice, radiologice sau nucleare.
  • Abordarea amenințărilor în continuă evoluție: În timp ce cadrul legislativ al UE considerat în ansamblu și-a dovedit utilitatea, Comisia analizează constant necesitatea unor adaptări, de exemplu prin nou înființatul Grup de experți la nivel înalt privind radicalizarea. Unul dintre principalele domenii de activitate din următoarele luni va fi revizuirea Strategiei de securitate cibernetică a UE, pentru a oferi un răspuns prompt și eficace la amenințarea crescândă pe care o constituie criminalitatea informatică.

Context

Securitatea a reprezentat o prioritate politică încă de la începutul mandatului Comisiei Juncker – începând cu Orientările politice din iulie 2014 ale președintelui Juncker, până la ultimul său discurs privind Starea Uniunii, prezentat la 14 septembrie 2016.

Agenda europeană privind securitatea orientează activitatea Comisiei în acest domeniu, stabilind principalele acțiuni necesare pentru a asigura un răspuns eficace al UE la terorism și la amenințările la adresa securității, inclusiv contracararea radicalizării, consolidarea securității cibernetice și suprimarea accesului la finanțare al teroriștilor, precum și îmbunătățirea schimbului de informații. De la adoptarea agendei, punerea sa în aplicare a avansat considerabil, ceea ce deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică. Aceste progrese sunt reflectate în rapoartele publicate de Comisie în mod regulat.

Evaluarea globală, anexată la raportul de astăzi, se bazează pe analizele realizate de serviciile Comisiei, pe anchete desfășurate împreună cu autoritățile din statele membre și agențiile UE, precum și pe dialogul cu numeroase categorii de părți interesate, inclusiv Parlamentul European, parlamentele naționale, societatea civilă, grupurile de reflecție, mediul academic și reprezentanții industriei.

Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului evaluarea sa globală și încurajează cele două instituții să se angajeze într-un dialog pentru a analiza constatările sale.

Leave a reply