În luna iulie 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin a efectuat 186 controale, din care 79 în domeniul relaţiilor de muncă şi 107 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aplicându-se amenzi contravenţionale în valoare de  174.000 lei.

Sancţiunile din domeniul relaţiilor de muncă, în valoare de 90.000 lei au fost aplicate în principal pentru: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, neevidenţierea în foile colective de prezenţă a tuturor orelor lucrate; nerespectarea repausului săptămânal, neprezentarea documentelor solicitate de inspectorii de muncă.

Au fost identificate 7 persoane care lucrau fără forme legale de angajare la 5 angajatori (cu domeniul de activitate baruri-restaurante, precum şi o asociaţie de proprietari), angajatorii în cauză fiind sancţionaţi cu amendă totală în valoare de 70.000 lei.

Sancţiunile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în valoare de 84.000  lei, au fost aplicate pentru deficienţe ce se referă la: instruirea lucrătorilor, efectuarea controalelor medicale la angajare şi periodic, asigurarea măsurilor de securitate pentru lucrul la înălţime, asigurarea purtarea echipamentului individual de protecţie, instruirea angajaților, identificarea și evaluarea riscurilor de accidentare, efectuarea examenelor medicale de medicina muncii, semnalizarea de securitate a locurilor de muncă, asigurarea măsurilor de prim- ajutor.

Au fost comunicate de către angajatori 9 evenimente, din care 8 accidente individuale cu incapacitate temporară de muncă şi 1 accident de circulaţie colectiv cu 3 victime (soldat cu 2 morţi şi 1 incapacitate temporară de muncă), iar dacă sunt sau nu accidente de muncă se va stabili după finalizarea cercetărilor.

Inspectorii de muncă au dispus în total  măsuri 289 care au caracter obligatoriu, pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor.

Din aplicaţia electronică REVISAL gestionată de Inspecţia Muncii, la angajatorii din judeţ figurează 52.864 de salariaţi activi, 58.926  contracte individuale de muncă în derulare (din care 9.251 cu timp parţial, 52.331 pe perioadă nedeterminată şi 6.595 – perioadă determinată).

În baza Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, inspectoratul a luat în evidenţă 681 zilieri, iar în baza Legii nr.62/2011 a dialogului social,     s-au înregistrat 3 contracte colective de muncă şi 6 acte adiţionale (modificare a clauzelor/prelungire a duratei de valabilitate a contractelor colective de muncă).

Leave a reply