Orașul Oraviţa anunţă începerea implementării proiectului

“LUCRĂRI DE  RESTAURARE, CONSERVARE ȘI DOTARE LA TEATRUL „MIHAI EMINESCU” –
CLĂDIRE MONUMENT ISTORIC LMI CS-II-m-A-11154 ȘI AMENAJARE PEISAGISTICĂ A
PARCULUI ADIACENT”, cod SMIS : 2014+, nr. înregistrare
V/CS/2016/5/5.1./1/136/25.11.2016, în Oraviţa, jud. Caraş Severin, în perioada 06.2017 –
10.2020
Proiectul are o valoare totală de 9.571.251,59 lei şi beneficiază de asistenţă financiară
nerambursabilă de 9.281.321.63 lei, prin REGIO – Programul Operaţional Regional 2014 –
2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea,
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, în baza
contractului de finanţare nr. 11 din 16.05.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în
calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului este creșterea atractivității turistice a orașului Oravița,
prin restaurarea și valorificarea durabilă a Teatrului „Mihai Eminescu” – obiectiv de patrimoniu,
clasă A.

„LUCRĂRI DE RESTAURARE, CONSERVARE ȘI DOTARE LA TEATRUL „MIHAI
EMINESCU” – CLĂDIRE MONUMENT ISTORIC LMI CS-II-m-A-11154 ȘI AMENAJARE
PEISAGISTICĂ A PARCULUI ADIACENT” cod SMIS : 2014+

Leave a reply