Luni, 15 mai 2017, ora 12, în sala de şedinţe de la etajul al doilea al Tribunalului Caraş-Severin, Preşedintele jud. Alin Chiseev va desemna, prin tragere la sorţi în şedinţă publică, cei doi judecători- membri ai Biroului Electoral de Circumscripţie Lăpuşnicu Mare pentru alegerile locale parţiale din 11 iunie 2017.

Tragerea la sorţi se face, potrivit art.26 alin. 5 din Legea 115/2015, pe funcţii (preşedinte, respectiv locţiitor) dintre judecătorii în exerciţiu care şi-au exprimat consimţământul de a participa la procesul electoral. Rezultatul tragerii la sorţi se va consemna într-un proces-verbal, semnat de preşedinte, ce constituie actul de învestire.

„ Am stabilit momentul desfăşurării şedinţei publice de tragere la sorţi aşa încât ora să fie accesibilă oricărei persoane interesate, reprezentanţilor partidelor politice, reprezentanţilor mass-media” a arătat preşedintele tribunalului, jud. Alin Chiseev. Biroul astfel constituit va îndeplini toate atribuţiile ce îi revin potrivit legii, primind, începând din 16 mai 2017, candidaturile pentru funcţia de primar şi urmând a fi completat, în 17 mai 2017, cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, conform legii şi potrivit calendarului de desfăşurare a alegerilor.

Conform art.33 alin.4 din lege, în judeţele în care se organizează alegeri parţiale într-o singură circumscripţie electorală nu se mai constituie un birou electoral judeţean, eventualele sesizări referitoare la frauda electorală soluţionându- se de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală respectivă (Judecătoria Oraviţa). Judecătoria se pronunţă în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea sesizărilor şi contestaţiilor. Hotărârea este definitivă.

Potrivit art.33 alin.6 din lege, atribuţiile de verificare a îndeplinirii condiţiilor pentru depunerea candidaturilor, acreditarea mass- mediei străine, comunicarea, de către partide, a semnelor electorale şi acreditarea observatorilor interni sunt îndeplinite de biroul electoral de circumscripţie, iar competenţa de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de organizare şi a componenţei biroului electoral de circumscripţie aparţine tribunalului.

Leave a reply