Romsilva, condusă de “specialiști în silvicultură”, atentează în mod planificat la siguranța națională prin legalizarea degradării și distrugerii resurselor naturale din Parcul Național Domogled – Valea Cernei care conform legii, acesta are scopul protecției și conservării ecosistemelor.
În anul 2017, RNP și-a propus să taie peste 11.900 metri cubi de arbori cu vârsta de 130 – 170 ani preponderent fag din văile Vlăsia Mare, Vlăsia Mica și culmea Radocheasa. Aceste păduri de valoare deosebită sunt situate în zonele sălbatice ale parcului național fiind foarte posibil păduri virgine, cvasivirgine și seculare. Pentru silvicultori însă, aceste păduri nu înseamnă altceva decât tăieri progresive 1 și bani, foarte mulți bani …..
În afară de aceste văi, se exploatează pe absolut toate văile afluenţilot Cernei din parcul naţional, inclusiv lângă rezervaţia UNESCO Iauna-Craiovei. 
Administrația parcului național din cadrul Romsilva, condusă de mult prea mulți ani de către silvicultorul Ioan Gașpar, a realizat un plan de management al parcului național care permite și favorizează exploatarea forestieră a celor mai bătrâne păduri din cele mai sălbatice locuri. Pentru a avea o zonă de protecție strictă și integrală cât mai mare a inclus majoritatea stâncăriilor, versanți abrupți și pajiști unde oricum nu se efectuau exploatări forestiere, manipulând astfel opinia publică în cel mai josnic mod cu putință!
Planul de management a fost realizat de firma SC EPMC Consulting SRL prin Silviu Megan silvicultor, fost director al Parcul Național Domogled – Valea Cernei și a fost aprobat de Ministerul Mediului unde secretar de stat pentru păduri era silvicultorul Erika Stanciu.
Amenajamentul silvic a fost realizat de ICAS în mod nejustificat, fără a încadra corect pădurile în categoria funcțională, a fost recepționat de silvicultorii din Comisia Tehnico – Economică Romsilva și aprobat de silvicultorii din autoritatea pentru păduri.
Exploatarea pădurii este scoasă la licitație de Direcția Silvică Mehedinți din subordinea Romsilva iar exploatarea va fi realizată probabil de o firmă de succes din zonă. Cei implicați știu de ce!
Controlul este realizat de Garda Forestieră, adică de silvicultorii proveniți din Ocoalele Silvice care nu întotdeauna au avut punctul forte moralitatea.
Parcurile naționale ocupă o suprafață de 1,3% din România iar silvicultorii și grupurile de interese din domeniul exploatării forestiere recurg la toate mijloacele posibile pentru ca zi de zi să exploateze și aceste păduri de interes național ale românilor.
Ministerul Mediului nu ia măsuri concrete pentru protejarea reală a parcurilor naționale, întârzie înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și nu acționează pentru administrarea efectivă de către stat a ariilor naturale protejate de interes național. 

Leave a reply