În luna martie 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin a efectuat 219 controale, din care 112 în domeniul relaţiilor de muncă şi 107 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aplicându-se amenzi contravenţionale în valoare de 153.000  lei.

Sancţiunile din domeniul relaţiilor de muncă, în valoare de 125.500 lei au fost aplicate în principal pentru: neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă; nerespectarea repausului săptămânal; nereflectarea numărului total de ore lucrate în foile colective de prezenţă; etc.

Au fost depistate 11 persoane care lucrau fără forme legale de angajare la 7 angajatori cu domenii de activitate: exploatare forestieră, spălătorii auto, comerţ, patiserii, materiale neferoase; angajatorii respectivi fiind sancţionaţi cu amendă totală în valoare de 110.000 lei.

Sancţiunile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în valoare de 27.500  lei, au fost aplicate pentru deficienţe ce se referă la: autorizarea instalațiilor sub presiune și de ridicat; asigurarea măsurilor de prim ajutor; evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională; întocmirea instrucţiunilor de lucru și de securitate și sănătate în muncă; asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor; instruirea lucrătorilor; acordarea și utilizarea echipamentului individual de protecţie.

În perioada 01.03.2017 – 31.03.2017 la inspectorat au fost comunicate de angajatori 11 evenimente, din care 1 soldat cu deces și 10 cu incapacitate temporară de muncă, iar dacă sunt sau nu accidente de muncă se va stabili după finalizarea cercetărilor.

Inspectorii de muncă au dispus în total 329 măsuri care au caracter obligatoriu, pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor.

I.T.M. Caraş-Severin va continua acţiunile de control şi va urmări modul de îndeplinire a măsurilor dispuse în urma controalelor.

Din aplicaţia electronică REVISAL gestionată de Inspecţia Muncii, la angajatorii din judeţ figurează 53.006 de salariaţi activi, 59.426  contracte individuale de muncă în derulare (din care 52.311 pe perioadă nedeterminată şi 7.115 perioadă determinată).

În baza Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, inspectoratul a luat în evidenţă 112 zilieri, iar în baza Legii nr.62/2011 a dialogului social,     s-au înregistrat 14 contracte colective de muncă şi 6 acte adiţionale de modificare/prelungire a duratei de valabilitate a contractelor colective de muncă.

Leave a reply