3alimente-UE.jpgIRENAGrupul de lucru pentru derularea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2015 Caraș-Severin s-a reunit joi, 25 februarie, la sediul Palatului Administrativ, pentru a stabili care sunt acțiunile ce trebuie întreprinse în această perioadă de către direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Caraș-Severin și serviciile deconcentrate ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, sub coordonarea Instituției Prefectului — Județul Caraș-Severin.

În momentul de față, Ministerul Fondurilor Europene se află în faza de contractare a cutiilor de alimente, urmând ca în prima parte a lunii martie să fie demarată distribuirea pachetelor la nivelul localităților.

Pentru perioada imediat următoare, s-a stabilit că Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Casa Județeană de Pensii și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului să transmită instituției prefectului și UAT-urilor din județ, înainte de momentul începerii distribuției, cele mai recente liste cu beneficiari eligibili, ținând seama și de corectitudinea listelor acolo unde sunt cazuri de venituri cumulate sau duble înregistrări.

Totodată, au fost discutate detalii privind realizarea, prin sondaj, de controale la livrarea, recepția și distribuirea ajutoarelor alimentare, astfel încât produsele să ajungă în stare bună la beneficiari.

Din experiența derulării POAD 2014 — 2015, este foarte important să existe o bună comunicare între furnizori și primării, începând cu perioada de pregătire a graficelor de livrări și continuând pe întreaga derulare a programului. În acest sens, Instituția Prefectului — Județul Caraș-Severin a transmis UAT-urilor aspectele ce trebuie urmărite, în special referitor la spațiile în care vor fi depozitate pachetele, modul în care se face recepția și desemnarea persoanelor responsabile de livrarea alimentelor către beneficiari.

Față de anul trecut, au fost aduse o serie de modificări legislative privind modul de acordare a acestor ajutoare. Cea mai importantă este acordarea de ajutoare alimentare și persoanelor fără venituri. Astfel, beneficiarii Programului POAD sunt  pensionarii din sistemul de stat sau cei care primesc indemnizație socială pentru pensii mai mici de 450 lei, persoanele cu handicap gradul I sau ÎI, șomeri în plată, beneficiari ai ajutorului social conform Legii 416, familii beneficiare de alocații pentru susținerea familiei, precum și alte categorii de persoane, printre care veteranii de război și văduvele acestora, eroi ai Revoluției ori persoane persecutate politic în timpul regimului comunist.

La nivelul județului Caraș-Severin, sunt, potrivit ultimelor date, aproximativ 47.800 beneficiari.

Leave a reply