Descinderi droguri iarba 7 ian (2)Parlamentul Romaniei înfiinţează Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, instituţie publică de interes naţional cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei prin Legea 318 în data de 11 decembrie 2015.
Dintre principalele funcții ale Agenţiei mentionăm :
    – urmărirea şi identificarea bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni care fac obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale;
   – de administrarea simplă, a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul procesului penal;
   – de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal;
Tot Agenția se va ocupa și de gestionarea sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni.
În îndeplinirea funcţiilor sale, Agenţia cooperează cu Ministerul Public,Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Departamentul de Luptă Antifraudă, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Uniunea Naţională a Barourilor din România, orice altă autoritate sau instituţie publică cu atribuţii relevante pentru activitatea desfăşurată de Agenţie.
Agenţia este condusă de un director general, judecător sau procuror, numit prin ordin al ministrului justiţiei.Directorul general al Agenţiei, trebuie sa fi indeplinit  efectiv 5 ani functia de judecător/procuror cu o experiență managerială de minim 3 ani.

Leave a reply