funicularPrimăria Municipiului Reşiţa a transmis o nouă notificare proprietarului construcţiei speciale, care deservea Funicularul, (S.C. Coda Serv S.R.L) cu privire la obligaţia de a lua, în regim de urgenţă, măsurile care se impun pentru a evita accidentele provocate de desprinderi/căderi de obiecte provenind din această construcţie.

În prezent, anumite elemente din structura podului, plasa din sârmă şi materialele care se află pe aceasta (inclusiv litere care făceau parte din stemă) prezintă un real pericol pentru cetăţenii care se deplasează în locurile publice, aflate sub funicular, cât şi pentru locuinţele sau construcţiile, situate în zonă.

Potrivit articolului 25 din Legea 10/1995 „Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale:

a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei si rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;

b) păstrarea şi completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia, la înstrăinarea construcţiei, noului proprietar;

c) asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice;

d) efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei numai pe bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legii;

e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor, impuse prin reglementările legale;

f) asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

Nerespectarea acestor obligaţii atrage după sine aplicarea de sancţiuni contravenţionale, conform prevederilor legale în vigoare.

Leave a reply