Excedent de bani la Finanțe

Excedent de bani la Finanțe

Romanii-cheltuie-multi-bani-pe-mancare-si-intretinere--aproape-deloc-pe-educatieConform datelor operative execuția bugetului general consolidat la data de 30 septembrie 2014 s-a încheiat cu un excedent de 0,06% din PIB.

Rezultatul înregistrat indică o situație favorabilă din perspectiva încadrării în ținta de deficit pe ansamblul anului 2014, de 2,2% din PIB, fiind influențat de încasarea veniturilor din certificatele pentru emisii de gaze cu efect de seră emise de Ministerul Economiei, în suma de 452 milioane lei precum și tranșa a doua din impozitul pe construcții în sumă de 693,7 milioane lei.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 155,4 miliarde lei, reprezentând 23,5% din PIB, au fost cu 5,5% mai mari în termeni nominali față de aceeași perioadă a anului precedent.

S-au înregistrat creșteri față de aceeași perioadă a anului precedent la încasările din: contribuțiile de asigurări sociale (+2.670 mil. lei), accize (+1.768 mil. lei), impozite și taxe pe proprietate (+1.717 mil. lei), impozitul pe profit (+1.062 mil. lei), TVA (+290 mil. lei).

Veniturile din taxe pe utilizarea bunurilor s-au redus cu 44%. Menționăm că în anul precedent s-au încasat taxe de licență pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în suma de +2,0 miliarde lei.

La nivelul administrațiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creșteri față de anul precedent la impozite și taxe pe proprietate cu 4,7%, taxe pe utilizarea bunurilor cu 3,3% și venituri nefiscale cu 1,3%.

Sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate înregistrează în continuare un nivel relativ scăzut, reprezentând 0,8% din PIB, dar sunt cu 9,6% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 155,0 miliarde lei, s-au redus atât în termeni nominali, cu 0,3% față de aceeași perioadă din anul precedent, cât și în termeni reali, acestea fiind inferioare cu 1,3 puncte procentuale ca pondere în PIB.

Cheltuielile de personal au crescut cu 3,7% față de aceeași perioadă a anului precedent, ca urmare a creșterii salariului minim brut la 850 lei de la 1 ianuarie 2014 și la 900 lei de la 1 iulie 2014, precum și a plății drepturilor stabilite prin hotărâri judecătorești.

Față de anul precedent, s-a înregistrat reducerea cheltuielilor cu dobânzi cu 0,9% datorită scăderii randamentelor la licitațiile emisiunilor de obligațiuni de tip benchmark, precum și a cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 1,5%.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 16, 5 miliarde lei, respectiv de 2,5% din PIB, față de 19,4 miliarde lei în aceeași perioadă a anului precedent. Menționăm că în perioada raportată din anul 2013 s-au plătit arierate ale Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale în sumă de circa 2 miliarde lei, precum și arierate ale administrațiilor locale din împrumuturi din trezorerie în sumă de 800 milioane lei.

Fără plată arieratelor din 2013, cheltuielile de investiții din primele 9 luni ale anului 2014 sunt la un nivel apropiat de cel realizat în perioada similară a anului trecut

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )