Arhivă

A fost tipărită broşura – Admitere în liceee – 2014

​Peste 3000 de broșuri cu admiterea în licee au fost tipărite si distribuite in școli, pentru toți elevii clasei a VIII-a, diriginții​ acestora si partenerii sociali, au informat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin.
Broșura cuprinde toate informațiile necesare admiterii în clasa a IX-a, în anul școlar 2014-2015 (calendar, metodologie, algoritm, cifra de școlarizare si specializările pentru liceu zi /seral si școala profesionala, centrele si modelul de fisa de înscriere):
1. Rețeaua şcolară pentru învățământul liceal 2014-2015 (pag. 2)
2. Admitere 2014 – Metodologie, etape, calendar şi algoritm de repartizare (pag. 4)
3. Plan de şcolarizare – clasa a IX-a zi, învățământ liceal (pag. 23)
4. Plan de şcolarizare – clasa a IX-a zi, învățământ profesional de 3 ani (pag. 27)
5. Plan de şcolarizare – clasa a IX-a seral, învățământ liceal (pag. 29)
6. Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru
învăţământul special (pag. 30)
7. Centrele de înscriere pentru admiterea în îînvăţământul liceal în anul școlar 2014-2015
cu unităţile de învăţământ arondate (pag. 31)
Model – fișă de înscriere în anul școlar 2014-2015(pag.36)
Faci un comentariu sau dai un răspuns?
Related Posts