O nouă serie de controale ce au vizat „Verificarea respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere” au fost derulate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin.

Obiectivele urmărite de inspectorii de muncă au constat în verificarea modului în care se aplică şi respectă, de către angajatori şi lucrători, a prevederilor legale referitoare la securitate şi sănătate în muncă,  în vederea prevenirii accidentelor în timpul desfășurării activității de exploatare forestieră şi la transportul masei lemnoase pe drumurile forestiere.

Obiectivele acestei acţiunii sectoriale au vizat în principal două  aspecte:

1. Conştientizarea angajatorilor din domeniul silvicultură şi exploatările forestiere privind:

– necesitatea angajării în meseriile de fasonatori mecanici, mecanizatori forestieri şi conducători de autospecializate pentru transportul masei lemnoase, numai a lucrătorilor care au calificare şi experienţă îndelungată în aceste meserii;

– necesitatea întocmirii unei documentaţii tehnice corespunzătoare, în domeniul securității şi sănătăţii în muncă, pentru desfăşurarea activităţii în exploatarea parchetelor forestiere;

– necesitatea respectării prevederilor legale la instruirea lucrătorilor, în domeniul securităţii şi sănătății în muncă, din exploatările forestiere, sub cele trei aspecte (introductiv general, la locul de  muncă şi periodic, la începerea unui nou parchet forestier);

2. Controlul respectării de către angajatori şi lucrătorii din exploatările forestiere a prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, sub toate aspectele. În urma celor 21 de controale  efectuate au fost constate 50 de  neconformități, s-au aplicat 50 de sancțiuni, din care: 5 amenzi, 45 de avertismente, și o sistare a locului de muncă.

Principalele neconformități constatate au fost :

–          ne-asigurarea echipamentului individual de protecție pentru toţi lucrătorii;

–          ne-asigurarea semnalizării securității şi sănătății în muncă în parchetele de exploatare;

–          ne-întocmirea deciziilor scrise cu privire la depozitarea fierăstraielor mecanice şi parcarea utilajelor de scos lemnul în siguranţă la sfârşitul programului de lucru şi în perioadele de repaus;

–          fasonatori mecanici şi mecanizatori forestieri (tractorişti şi TAF-işti) necalificaţi;

–          neautorizarea instalaţiei de încărcare cu greifer;

–          neefectuarea controlului medical periodic.

 

Leave a reply