gec neraȘi în rezervația Izvoarele Nerei se taie arbori, iar Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului consideră informațiile secrete.

În anul 2013 şi la începutul acestui an  Grupul Ecologic de Colaborare Nera a monitorizat în teren tăierile de arbori în zona rezervaţiei naturale Izvoarele Nerei, situată în Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului. Acţiunea a avut loc în cadrul implementării proiectului Watchdog şi advocacy destinate stopării activităților antropice ilegale care agresează mediul din sudul Banatului. În conformitate cu Legea Ariilor Naturale Protejate tăierea de arbori în rezervaţiile naturale este interzisă,  motiv pentru care GEC Nera a solicitat Administraţiei PN Semenic Cheile Caraşului, în baza Legii 544/2001, furnizarea a unei copii după avizul de protecție a naturii dat de consiliul ştiinţific al Parcului pentru tăieri de arbori  în rezervația naturală Izvoarele Nerei.

Administraţia PN Semenic Cheile Caraşului nu a furnizat această informaţie în timpul legal de 10 zile prevăzut de Legea 544/2001. Avizul încă nu a fost găsit sau nu a obţinut aprobarea pentru respectarea Legii 544/2001 de la comitetului director al RNP – ROMSILVA cu care administraţia Parcului are un contract de management al rezervaţiei. De altfel, potrivit Directivei CE  92/43 EEC – Conservarea Habitatelor, acest contract pune în conflict de interese cele două părți.

Misterul tăierilor de arbori în rezervațiile naturale forestiere de pe terenurile administrate de către către RNP ROMSILVA – Direcţia Silvică Caraş – Severin nu planează numai asupra rezervaţiei Izvoarele Nerei. În luna februarie 2014 GEC Nera a cerut autorităţilor locale cu responsabilităţi în domeniul ariilor naturale protejate să lămurească tăierile de arbori din anul 2013 şi începutul anului 2014 în rezervația naturală Groposu. La această cerere Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic Timișoara a răspuns că pentru acest loc nu s-a emis o autorizaţie de exploatare a masei lemnoase, iar după o lună Inspectoratul Județean de Poliţie Caraş – Severin a răspuns contrariul. Reprezentanții administratorului de pădure RNP ROMSILVA – DS Caraş Severin afirmă în declarații publice că în rezervaţiile naturale se taie arbori doar pentru toaletarea şi igenizarea rezervaţiilor.

Informaţiile deţinute de către GEC Nera susţin însă ideea că lemnul din rezervații a luat mai degrabă drumul gaterelor din județ şi nu pe cel al depozitelor de lemne de foc. S-ar putea ca  Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu să nu fi aprofundat acest aspect cu ocazia cercetărilor de la Groposu, afirmă cei de la GEC Nera.

Comments

Leave a reply