În cadrul campaniei UNICEF, copiii din 230 de şcoli din întreaga ţară vor fi ajutaţi să-şi îmbunătăţească participarea şi performanţa şcolară

Mâine, Mihai va începe clasa a VI-a, cu toate că, acum câteva luni, acest lucru părea greu de crezut. El lipsea foarte mult de la şcoală deoarece mergea împreună cu tatăl lui să muncească ca să îşi ajute familia să se descurce mai bine. După mai multe vizite acasă, doamna dirigintă l-a convins pe tatăl lui Mihai că şcoala este singura şansa a băiatului să aibă o viaţă mai bună. La început, Mihai era necăjit că nu putea ţine pasul cu ceilalţi colegi şi îi era ruşine de ei. Din fericire, cu ajutorul dirigintei şi a celorlalţi profesori a depăşit acest moment.

Mihai este doar unul dintre miile de copii care şi-au îmbunătăţit participarea şi performanţa şcolară datorită faptului că şcoala lui face parte din campania de prevenire a absenteismului şi abandonului şcolar “Hai la Şcoală!”, campanie derulată de UNICEF în parteneriat cu Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Pornind de la statisticile îngrijorătoare referitoare la copiii care părăsesc şcoala, UNICEF a demarat în 2010 o campanie de prevenire şi reducere a fenomenelor de absenteism şi abandon şcolar. În anul şcolar 2010 – 2011, 38 de şcoli din 16 judeţe au fost incluse în program. Rezultatele foarte bune înregistrate după primul an au încurajat UNICEF să includă în campanie alte 103 şcoli din 37 de judeţe. În total, în anul şcolar 2011 – 2012, Campania „Hai la şcoală!” a acoperit 141 de şcoli cu peste 50,000 de elevi, de pe aproape tot cuprinsul ţării.

După al doilea an de campanie, rezultatele arată că:

  • 80% dintre copiii în risc major de abandon şi-au îmbunătăţit participarea şcolară;
  • 83% din totalul copiilor care au venit cel puţin o zi la şcoală au ajuns la final de an şcolar, iar peste 66% dintre aceşti copii şi-au îmbunătăţit şi performanţa şcolară, promovând clasa;
  • În medie, procentul de participare şcolară a crescut cu peste 60%;
  • Directorii şi-au îmbunătăţit capacitatea de a preveni şi reduce cauzele şcolare ale abandonului;
  • Cadrele didactice au abilităţi sporite de adaptare a metodelor de predare la nevoile copiilor la risc;
  • Mediatorii şcolari sunt mai bine pregătiţi să aplice metodele de reducere şi prevenire a abandonului şi absenteismului;
  • Părinţii înţeleg mai bine rolul şi importanţa educaţiei pentru copiii lor;
  • Şcolile au devenit mai atractive pentru copii în urma dotării cu echipamente şi material didactic.

 

În cadrul campaniei “Hai la Şcoală!”, UNICEF are intervenţii la nivelul şcolii, al familiei şi al comunităţii. Intervenţiile la nivelul şcolii au ca scop transformarea şcolii într-un mediu primitor pentru copii, formarea mediatorilor şcolari, a directorilor şi a cadrelor didactice pentru a-şi adapta stilul de lucru nevoilor fiecărui elev. La nivelul familiei se urmăreşte întărirea legăturii părinţilor cu şcoala, implicarea lor în viaţa şcolară a copiilor lor şi acordarea de sprijin părinţilor prin consiliere şi discuţii individuale. Intervenţiile la nivelul comunităţii urmăresc influenţarea şi mobilizarea membrilor comunităţii pentru a se implica şi a sprijini familiile ai căror copii sunt în risc de abandon şcolar.

Toţi copiii au dreptul la educaţie şi şansa la o viaţă mai bună. Lipsa educaţiei înseamnă excludere socială şi continuarea cercului vicios al sărăciei. Prin campania “Hai la şcoală!”, abordăm integrat fenomenele de absenteism şi abandon şcolar, mobilizând deopotrivă şcolile, familiile, comunitatea şi factorii de decizie pentru a identifica şi aplica proactiv soluţii care să prevină apariţia şi extinderea acestor fenomene, care pot avea impact pe termen lung asupra întregii societăţi”, a declarat Sandie Blanchet, Reprezentantul UNICEF în România.

În anul şcolar 2012 – 2013, alte 100 de comunităţi vor fi incluse în campanie. În cel de al treilea an de campanie “Hai la Şcoală!”, partenerii de implementare ai UNICEF sunt: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Instititul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale (CRIPS), Holt România şi Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Impreună”. Campania este susţinută şi de parteneri din sectorul privat, GDF SUEZ Energy România – partener principal şi clienţii BRD – Groupe Société General prin programul de donaţii lunare.

Ca parte a acestui demers, în perioada 23- 25 septembrie 2012, UNICEF va organiza Conferinţa Naţională Campania pentru participare școlară, ”Hai la școală!” cu scopul de a prezenta celor implicaţi şi factorilor de decizie obiectivele, componentele, acţiunile şi mecanismele campaniei, de a stabili împreună planurile de acţiune şi calendarul de implementare a activităţior. La eveniment vor participă reprezentanţi ai Guvernului României, ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ai Ministerului Muncii, ai Parlamentului României, reprezentanţi ai Ambasadelor, ai Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, ai Centrelor Județene de Resurse, directori ai şcolilor incluse în campanie, reprezentanţi ai Inspectoratelor Şcolare, ai partenerilor de implementare ai UNICEF şi ai companiilor partenere, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale.

 

 

Despre UNICEF România

UNICEF este prezent în România şi în alte 150 de ţări pentru a promova supravieţuirea şi dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescenţă.

 

În România, UNICEF susţine drepturile copiilor prin programe de sănătate şi nutriţie, educaţie de calitate, precum şi prin protecţia copiilor împotriva violenţei, neglijenţei şi HIV/SIDA. UNICEF este susţinut financiar integral prin contribuţiile voluntare ale persoanelor fizice, corporaţilor, fundaţiilor şi a guvernelor.

 

Comments

  1. bonjour I’m barbara I’m such a air head but I still particularly appreciated your posts

Leave a reply