Guvernul a aprobat în şedinţa de astăzi un set de reglementări în scopul creşterii gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune.

 În acest sens, Guvernul a adoptat, printr-o Hotărâre, normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

“Actul normativ adoptat este extrem de important din cel puţin două puncte de vedere: introduce reguli foarte clare, foarte stricte, aplicabile tuturor instituţiilor responsabile de absorbţia fondurilor europene, precum şi reglementări referitoare la acordarea şi retragerea prefinanţărilor şi acordarea şi retragerea finanţărilor pentru proiectele europene”, a afirmat ministrul Afacerilor Europene, domnul Leonard Orban.

Ministrul Orban a precizat că actul normativ adoptat de Guvern este rezultatul activităţii unui grup de lucru a cărui activitate a început în luna decembrie 2011 şi care include reprezentanţi ai tuturor instituţiilor implicate în gestionarea fondurilor comunitare.

 

Actul normativ preia în mare parte reglementările Ordinului MFP nr. 2548/2009 şi introduce o serie de prevederi menite să îmbunătăţească fluxurile financiare la nivelul beneficiarilor, dar şi să-i responsabilizeze pe aceeştia în privinţa respectării termenelor de implementare a proiectelor, termene asumate prin graficul de depunere a cererilor de rambursare aferent contractului de finanţare.

 

Dat fiind că au fost deja luate măsuri ca autorităţile de management să efectueze rambursările de cheltuieli în termen de 45 zile (termen prevăzut în OUG nr.64/2009), iar prevederile nou promovate pot contribui la îmbunătăţirea cash-flow-ului la nivelul proiectelor,  promovarea acestui act normativ va contribui la îmbunătăţirea gradului de absorbţie a instrumentelor structurale.

 

Ministrul Afacerilor Europene a prezentat cele mai importante elemente de noutate introduse de actul normativ.

 

Astfel, în ceea ce priveşte îmbunătăţirea fluxurilor financiare la nivelul beneficiarilor, actul normativ introduce următoarele reglementări:

  • Ø  Reduce cota de recuperare a prefinanţării din cererile de rambursare depuse, de la nivelul de 30% la o cotă cel puţin egală cu cea conform căreia s-a acordat prefinanţarea la nivelul proiectului;
  • Ø  Pentru beneficiarii aflaţi sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, care sunt obligaţi să depună garanţii pentru obţinerea prefinanţării, s-a creat posibilitatea ca această garanţie să poată fi diminuată pe măsură ce este recuperată prefinanţarea. Această modificare va permite beneficiarului să-şi îmbunătăţească fluxurile financiare, mai ales dacă această garanţie este constituită de un depozit colateral.
  • Ø  A fost  majorată cota maximă de a acordare a prefinanţării de la 10% la 20% pentru proiectele care au integral finanţare nerambursabilă şi pentru proiectele care au o valoare eligibilă mai mică de 1 milion de lei. A fost luată această măsură având în vedere că pentru implementarea acestor tipuri de proiecte cota de 10% prefinanţare era insuficientă pentru a asigura începerea derulării activităţilor.

 

De asemenea, actul normativ include unele reglementări menite să impună beneficiarilor rigoare în stabilirea şi desfăşurarea activităţilor proiectului. În acest sens, Hotărârea aprobată stabileşte obligativitatea ca prin contractul/decizia de finanţare, beneficiarul să îşi asume un calendar/grafic de depunere a cererilor de rambursare pe toată durata de implementare a proiectului, calendar care să poată fi modificat de maximum trei ori.  

Sunt exceptate de la această limitare proiectele cu o valoare totală mai mare de 50 de milioane de lei şi a căror implementare presupune încheierea a mai mult de trei contracte de achiziţie publică conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare, proiecte în cazul cărora limitarea este stabilită la un număr cel mult egal cu numărul contractelor de achiziţie publică necesare implementării.

Trebuie menţionat, de asemenea, că  modificările introduse de Hotărârea adoptată nu vor avea impact bugetar, şi ele vor îmbunătăţi mecanismele financiare stabilite pentru implementarea programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale.

          La rândul său, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, a precizat că modificările adoptate astăzi fac parte dintr-un set de reglementări care va fi adoptat de Guvern în scopul îmbunătăţii absorbţiei fondurilor europene.

 

***

 

Tot astăzi, Executivul a modificat reglementările referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, în sensul responsabilizării şi sancţionării autorităţilor contractante atunci când se constată întârzieri în încheierea contractelor autorităţilor respective, a anunţat Cristina Trăilă, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP).

Potrivit doamnei Cristina Trăilă, autorităţile contractante trebuie să încheie contractele de achiziţie publică în cel mult 7 zile calendaristice de la expirarea termenelor de aşteptare prevăzute de lege, după anunţarea rezultatului procedurii de atribuire: „Autoritatea contractantă nu are dreptul să întârzie cu mai mult de 7 zile calendaristice încheierea unui contract sau acord-cadru de achiziţie publică”.

          Hotărârea de Guvern introduce, de asemenea, o prevedere expresă potrivit căreia autorităţile contractante au obligaţia de a notifica ANRMAP cu privire la contractele atribuite, în cel mult 48 de ore de la data încheierii contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru.

Preşedintele ANRMAP a precizat că modificările operate urmăresc transparentizarea procesului de achiziţie publică, evitarea întârzierilor majore în

în implementarea proiectelor de investiţii şi în cheltuirea fondurilor publice alocate, inclusiv a fondurilor comunitare.

De asemenea, ofertantul care se consideră lezat în dreptul său de un astfel de comportament are dreptul de a sesiza ANRMAP, a mai declarat doamna Cristina Trăilă.

În ceea ce priveşte sancţiunile pe care le riscă autorităţile contractante, preşedintele ANRMAP a menţionat că acestea sunt prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă 34/2006, amenda maximă fiind de 40.000 de lei.

 

Leave a reply