Home / Tag Archives: modificari

Tag Archives: modificari

Zoo din Reșița închis și mâine

Grădina Zoologică „prof. Ion Crişan”  din municipiul Reșița va fi închisă și mâine pentru public. Închiderea este determinată de verificarea bunei funcționări a gardurilor electrice de protecție, instalate în jurul adăposturilor animalelor considerate periculoase. Odată cu sosirea primăverii și a faptului că ziua s-a prelungit, programul de vizită este de …

Read More »

Modificări în domeniul serviciilor poştale

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a agreat astăzi cu industria din domeniul serviciilor poştale modificarea unor etape şi termene procedurale care privesc modalitatea de compensare a costului net aferent serviciului universal. Modificările vizează Decizia președintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii  privind condițiile și …

Read More »

Primăria înştiinţează locuitorii despre cauzele modificărilor tarifelor la apă şi canalizare

Primăria municipiului Reşiţa a dorit să înştiinţeze locuitorii oraşului, printr-un comunicat, despre cauzele modificările tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi canalizare începând cu 1 mai anul curent. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT a avizat aceste modificări în data de 10 aprilie 2013 având în vedere faptul …

Read More »

Administraţia Bazinală de Apă Banat a actualizat Registrul zonelor protejate aflate în strânsă legătură cu mediul acvatic

Normele europene (cerinţele Directivei Cadru a Apei 2000/60/CE) impun statelor membre o inventariere periodică a zonelor protejate. În acest sens, anual, A.B.A Banat prin specialiştii biroului Plan de Management Bazinal, actualizează Registrul Zonelor Protejate. Prin acest document se urmăresc zonele protejate ce au legătură cu resursele de apă. Registrul Spaţiului …

Read More »

Modificări rutiere

Poliţia Română a emis un buletin de presă prin care precizează că prin Legea nr.203 din 9 noiembrie 2012 publicată în Monitorul Oficial din data de 12 noiembrie a.c., a fost modificată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificări ce vor intra în vigoare de …

Read More »