Administrația Bazinală de Apă Banat propune, pentru spațiul hidrografic, trei noi proiecte, în anul 2021, a căror costuri se ridică la circa 23.250.000 lei și, a căror finanțare poate veni atât din surse proprii, cât și de la bugetul de stat.

Astfel, acestea vizează:

-relizarea unui canal de deviere de aproximativ 1,25 km lungime din pârâul Zlagna în râul Sebeș, dar și lucrări de amenajare privind preluarea debitelor de viitură pe pârâul Potoc alături de recalibrarea albiei pârâului în zona aval pod de pe strada Tudor Vladimirescu până la podul de cale ferată din Caransebeș, prin care să se poată ajunge la scoaterea de sub efectul inundațiilor a zonei aval cartier Aeroport și zona Caransebeșul Nou;

-realizarea unui sistem de evacuare a apelor în localitatea Remetea-Pogănici, din incinta îndiguită provenite din scurgerea apelor de pe versanți, în perioada în care fenomenele hidrometeorologice deosebite se suprapun cu nivelul ridicat în pârâul Pogăniș;

– dar și, realizarea unui sistem de retenție plutitori pe râul Cerna, în sectorul Coramnic-Orșova, în județul Mehedinți, necesar pentru colectarea PET-urilor și deșeurilor, provenite din localitățile din amonte, antrenate la ape mari din depozite neorganizate.

Leave a reply