Arhivă

Organizarea unei Planificări Echilibrate a Nevoilor Municipiului Reșița

Municipiul Reșița derulează, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, proiectul „Organizarea unei Planificări Echilibrate a Nevoilor Municipiului Reșița – O.P.E.N. Municipiul Reșița”, care are ca obiectiv dezvoltarea capacității de planificare și fundamentarea procesului decizional la nivelul administrației publice locale din Municipiul Reșița.

În cadrul acestei activități este prevăzută a se realiza Strategia de dezvoltare a municipiului Reșița orizont 2030. Acest tip de strategie trebuie să demonstreze existența unei viziuni strategice a comunității, dar și oportunitatea, prioritatea și complementaritatea proiectelor de dezvoltare pe care le conține, pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare armonioasă a comunității în perioada următoare de programare.

Pentru maximizarea șanselor de accesare a fondurilor europene nerambursabile, obiectivele strategiei trebuie să fie în linie cu obiectivele declarate ale Uniunii Europene, așa cum sunt ele prezentate pentru orizontul de timp 2030.

Prima etapă în elaborarea strategiei constă în realizarea analizei preliminare de către experții din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. După elaborare, strategia Reșița Orizont 2030 va fi pusă în consultare publică și, ulterior, supusă spre aprobare în cadrul unei ședințe a Consiliului Local al Municipiului Reșița.

Prin aprobarea strategiei, Primăria Municipiului Reșița, cât și Consiliul Local își vor asuma toate responsabilitățile astfel încât, prin implementarea proiectelor și programelor cuprinse în acest document, să creeze un spațiu de interacție și colaborare interinstituțională propice continuării procesului de revitalizare locală și care să conducă la o dezvoltare locală sustenabilă în interesul comunității.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?
Related Posts