Home / Banat / Comuna Berzovia și file de poveste…eminesciana!

Comuna Berzovia și file de poveste…eminesciana!

Liceul Tehnologic Berzovia în parteneriat cu Primăria Comunei Berzovia și Consiliul Local Berzovia, organizează în perioada 14 decembrie 2020 – 15 ianuarie 2021, un proiect educațional de parteneriat sub formă de concurs pentru elevii Liceului Tehnologic Berzovia și structurile sale, Școala Primară Gherteniș și Școala Gimnazială Fizeș. În acest proiect sunt implicați toți elevii instituției, aceștia fiind și beneficiari direcți, iar beneficiarii indirecți fiind profesorii care participă la proiect, partenerii implicați în proiect, comunitatea locală și părinții. Coordonatorii proiectului sunt: domnul director – profesor Miholcea Dan Alexandru, domana director adjunct –  profesor învățământ primar și preșcolar Drăgoi Stela-Maria, coordonatorul de proiecte și programe – profesor învățământ primar și preșcolar Urlic Oana, profesor  învățământ preșcolar  Şuşară Diana, membrii catedrei de limba și literatura română sunt profesori colaboratori – profesorii Dancea Florentina, Burghardt Ștefania, Despău Angelica, de asemenea profesorii de educație plastică sunt profesori colaboratori – profesorii Ristea Andrei și Sperneac Adrian. Partenerii acestui proiect sunt Domnul Primar al Comunei Berzovia – Mircea Serafin  și domnul profesor Vasile Dragoș – consilier local Berzovia. Concursul se desfășoară pe trei secțiuni:

  • secțiunea 1  – concurs de recitare  – participare indirectă a eleviilor ciclului primar , clasele I-IV ,  elevii vor recita o poezie din opera eminesciană.
  • secțiunea 2 – creații literare – participare indirectă – subsecțiunea gimnaziu elevii vor redacta creații literare inspirate din opera poetului; subsecțiunea liceu – elevii vor redacta o scrisoare de minim 30 de rânduri adresată poetului Mihai Eminescu,valorificând următorul citat: „ Recitindu-l pe Eminescu, ne reîntoarcem, ca într-un dulce somn, la noi acasă.” (Mircea Eliade) !
  • secțiunea 3 – creații plastice(desen, grafică, pictură) –participare indirectă – online preşcolar-clasa pregătitoare – Elevii vor realiza creaţii plastice inspirate din opera poetului Mihai Eminescu, în format A4.

Scopul acestui parteneriat educațional este cultivarea şi dezvoltarea creativităţii elevilor, promovarea creaţiei poetului Mihai Eminescu prin organizarea unui nou eveniment cultural, concursul  „File de poveste…eminesciană”.

Prin acest proiect educațional de parteneriat ne propunem împreună cu Primăria Berzovia să cultivăm creativitatea, imaginația  artistică prin vers și culoare, exersarea conduitei pozitive într-un context social de comemorare a unei personalităţi literare, eliminarea barierelor de comunicare şi interrelaţionare, exprimarea prin mijloace literare și plastice a creației eminesciene,dezvoltarea deprinderilor de recitare expresivă, punând în scenă opera marelui poet,formarea atitudinilor pozitive faţă de valorile neamului românesc, creșterea calității procesului educațional prin promovarea relațiilor de comunicare între instituțiile de învățământ,dezvoltarea relațiilor de comunicare dintre partenerii actului educațional,dezvoltarea simţului critic şi analitic al elevilor. – ne-a declarat profesor Miholcea Dan Alexandru – director la Liceul Tehnologic Berzovia

About Bosioc Ionuț Bogdan

Check Also

ANUNȚ OPRIRE APĂ în ANINA -06.09.2021

  ANUNȚ OPRIRE APĂ în ANINA -06.09.2021– str. Poștei, Oltului, Uzinei (parțial)   În vederea eliminării …

Lasă un răspuns