Home / Caraş-Severin / Decizii ale CA din data de 04.08.2020

Decizii ale CA din data de 04.08.2020

Consiliul de Administrație al S.C AQUACARAȘ SA,  intrunit in ședința ordinară din  data de 04.08.2020

In baza legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a  prevederilor Actului Constitutiv al  societății , a prevederilor O.U.G, nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G  nr 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a unor prevederi din OUG nr 109/2011.

In baza punctelor inscrise pe Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință.

DECIDE :

 1. Se aprobă completarea tarifelor practicate de societate pentru activitatea de intreținere a rețelei de canalizare pluvială de pe raza  municipiului Reșița, conform anexei 1 la prezenta decizie.
 2. Tarifele prevăzute in anexa 1 intră in vigoare incepand cu data de  05.08.2020
 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se  incredințează Directorul General al socității.

Decizia nr 16/04.08.2020

DECIDE :

 1. Se aprobă modificarea tarifelor practicate de societate in cadrul Serviciului Telecitire, Detecții pierderi, Depistare furturi și CCT, Serviciului Tehnic Automatizare și Compartimentul Avizare, Proiectare, Patrimoniu, conform anexei 1  la prezenta decizie.
 2. Tarifele prevăzute in anexa 1 intră in vigoare  incepand cu data de 05.08.2020
 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se incredințează Directorul General al societății.

Decizia nr. 17/04.08.2020

DECIDE :

 1. Se aprobă scoaterea din activ a debitelor in suma de  48.157,72 lei, evidențiate in anexa 1 la prezenta decizie.
 2.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se incredințează  Directorul General al societății.

Decizia nr. 18/04.05.2020

DECIDE :

 1.  Se aprobă Organigrama S.C AQUACARAȘ SA, in forma prezentată in anexa  nr. 1 la prezenta decizie.
 2.  Se aprobă Statul de funcții al S.C AQUACARAȘ SA , in forma prezentată in  anexa nr. 2 la prezenta decizie.
 3.  Incepand cu data punerii in aplicare a prezentei decizii , orice dispoziție  contrară iși incetează efectele.
 4.  Cu ducerea la indeplinire a  prezentei decizii se incredințează  Directorul General al societății.

About editor editor

Check Also

Trei kilograme de droguri de risc au fost descoperite ieri în Caraș-Severin

Ieri, 25 februarie 2021, 3 tineri, cu vârste cuprinse între 25 și 27 de ani, …

Lasă un răspuns