Arhivă
peșteră

O primă inițiativă a legii peșterilor

Asociația Speologică Exploratorii implementează în perioada 15.03.2019 – 14.04.2020 proiectul „Să facem lumină în peșterile României”. Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România și Ursus Breweries (www.inovarecivica.fdsc.ro).

Suprafața determinată a carstului descoperit (zone cu peșteri) este de 5.560 km2 reprezentând 2,33% din suprafața României.

Suprafața estimativă a carstului acoperit este de ~135.600 km;2, reprezentând 56,9% din suprafața României (~82.500 km2 revin carstului localizat la adâncimi sub 5 km, iar ~53.100 km2 carstului aflat la adâncimi de peste 5 km).

Deși România deține peste 10.000 de peșteri, statul nu are în acest moment un cadastru de specialitate (tehnic, economic, juridic) și un Inventar al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului – peșterile.

Peste 90% din peșteri au fost identificate și explorate de către speologii din grupuri și organizații speologice în perioada 1940-2020. Deși rezultatele sunt remarcabile, în ultimii 10 ani comunitatea speologică s-a confruntat cu blocaje privind autorizarea activităților și lipsa finanțărilor specifice.

România în acest moment are nevoie de o lege a peșterilor care să răspundă tuturor nevoilor actuale, care să aducă un plus de valoare la nivel național și tot odată să reprezinte un exemplu pentru celelalte țări ale Uniunii Europene care încă au o legislație fragmentată și perfectibilă.

Avantajele și necesitatea unei legii a peșterilor în România:

 • Organizațiile speologice vor efectua activități specifice în baza unui permis de speologie valabil pe 10 ani pentru județele în care există carst, fără constrângeri administrative inutile.

 • Peșterile vor beneficia de protecția legii prin stabilirea unui set de reguli și sancțiuni general valabile, în cazul unor degradări și poluări, pe întregul teritoriu al României.

 • Ministerul de Finanțe va avea cadrul legal necesar și logistic pentru a întocmi în fapt ,,Inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului,, – peșterile.

 • Ministerul Mediului va fi autoritatea statului care va organiza și actualiza un cadastru de specialitate al peșterilor și un Fond speologic național – instrumente obligatorii de evidență și transparență privind aspectele tehnice, economice şi juridice ale peșterilor, de importanţă naţională.

 • Guvernul României va respecta mai bine obligațiile ce derivă din Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale si a florei si faunei sălbatice privind habitatul 8310 ,,Peșterile neexploatate turistic,, precum și a Directivei 2000/60/CE – cadrul de politică comunitară în domeniul apei.

 • Întreaga activitate de eliberare a permiselor pentru speologie, gestiunea cadastrului de specialitate al peșterilor și al Fondului speologic național vor fi în mediul digital.

 • Organizațiile speologice vor putea dezvolta o rețea de peșteri cu rol educativ, beneficiari fiind elevii, studenții și unitățile de învățământ.

 • Se va dezvolta în România o rețea unitară de peșteri turistice și speoturistice care va contribui substanțial la dezvoltarea turismului în multe regiuni ale țării.

 • Statul va încasa sume importante de bani obținute prin concesionarea peșterilor și prin impozitarea activităților economice.

 • Statul va dezvolta un program de finanțare specific pentru organizațiile speologice în vederea realizării cadastrului de specialitate al peșterilor, fondului speologic național, restaurarea peșterilor, amenajare, cercetare fundamentală, etc.

 • Se va institui ziua de 26 februarie ca Ziua Națională a Peșterilor și Speologiei pentru a marca simbolic înființarea în România a primului institut de speologie din lume de către savantul român Emil Racoviță.

Sondajul de opinie al speologilor din 31 de asociații speologice, relevă faptul că:

 • Procedura de avizare și autorizare a activității speologice este greoaie (58,5%).

 • Activitatea speologică prin prevederile actelor normative actuale este obstrucționată (84,1%).

 • Există un fenomen de regres al activității speologice datorită disfuncțiilor administrative din prezent (81,7%).

 • Activitatea speologică în ultimii ani este afectată mult și foarte mult (82.2%).

Pentru toate aceste motive, considerăm necesară asigurarea unui cadru legislativ adecvat pentru utilizarea eficientă a peșterilor din România, având în vedere potențialul speologic existent care este prea puțin explorat și exploatat în țara noastră.

Asociația Speologică Exploratorii (ASE) este o organizație neguvernamentală înființată în anul 1961 cu scopul de a cerceta, conserva mediul natural și dezvolta sectorul neguvernamental, cu sediul central în oraşul Reşiţa, România. ASE este membră a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN), Asociației European Green Belt și Federaţiei Române de Speologie (FRS). Arealele carstice şi ariile protejate constituie o prioritate pentru acţiunile de explorare, cercetare, protecţie şi conservare desfăşurate de membrii/voluntari. În aproape 60 de ani, am descoperit și cercetat peste 1.650 peșteri (cca. 15% din peșterile României).
Pentru detalii suplimentare accesați www.exploratorii.org sau scrieți-le pe aser_ro@hotmail.com.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?
Related Posts