Senatul a adoptat, luni, proiectul legislativ intitulat „Legea Tineretului”, care prevede reglementarea cadrului juridic necesar asigurării elaborării, implementării și monitorizării politicii de tineret, participării active și incluzive a tinerilor la viața societății, în domeniile de interes.

„Proiectul de lege are ca obiect reglementarea cadrului juridic necesar asigurării elaborării, implementării și monitorizării politicii de tineret, participării active și incluzive a tinerilor la viața societății, în domeniile de interes pentru aceștia, precum și a cadrului juridic necesar dezvoltării personale și profesionale a tinerilor conform necesității și aspirațiilor acestora”, se arată în proiectul de lege.

Inițiatorul propunerii legislative este Guvernul.

Comisia pentru învățământ a întocmit cu unanimitate de voturi un raport de admitere cu amendamente admise.

„La elaborarea politicilor proprii în doemniul tineretului, autoritățile administrației publice locale la nivel de comună, convocate public, au obligația de a consulta forumuri de tineret ăn conformitate cu prevederile prezentei legi. Autoritățile administrației publice locale, prin hotărârile organelor sale deliberative pot acorda facilități, inslusiv financiare, tinerilor în vederea utilizării sistemelor de mijloace de transport local. Autoritățile administrației publice centrale și locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate acestora au obligațiia să sprijine activitatea de tineret cu resurse materiale, financiare și infornmaționale, cât și prin asigurarea unui cadru instituțional adecvat de desfășurare a acesteia la nivel național, județean și local, în condițiile legii”, se arată în raportul comisiei.

Proiectul de lege „Legea tineretului” a fost adoptată cu 68 de voturi „pentru” și niciun vot „împotrivă”.

Senatorul UDMR Cseke Atilla a propus eliminarea unor prevederi din inițiativa legislativă, propunerea fiind aprobată în plenul Senatului.

„La amendamentele admise, la punctul 7, art 31.1 V-aș propune eliminarea alineatelor 6 și 7 din următoarele motive: Nu se poate reglementa prin lege ca prefectul să aibă dreptul de a amenda un Minister sau un Guvern. Prefectul nu poate avea această atribuție. (…). Trebuie totuși o ierarhie stabilită. Propun ca aceste două alineate să fie eliminate, urmând ca la Camera Deputaților să se discute probabil si să se reglementeze această problemă”, a susținut în plen Cseke Attila.

Senatul este prima for sesizat, Camera Deputaților fiind decizională.

Leave a reply