Ionuț Popovici, vicepreședintele Consiliului Județean Caraș – Severin, a solicitat inspectorului silvic Gheorghe Săvianu prezent la Colegiul Prefectural, să efectueze de urgență un control în Parcul Național Semenic – Cheile Carașului pentru a verifica o serie de nereguli printer care blocarea accesului pe un drum județean cu bariere și depozitări de lemn tăiat recent.

Pe drumul Județean DJ582C care traversează parcul național, în locul numit Cantonul Padina Seacă și Cantonul Navesul Mare, au fost amplasate ilegal două bariere la începutul lunii iulie 2018 imediat după Ancheta jurnalistică a TVR cu scopul blocării și limitării accesului spre zona Comarnic. Din acel moment, Pădurarul angajat al Ocolului Silvic Reșița din dispoziția Șefului de Ocol Silvic Danilescu Adam a oprit și chestionat toți trecătorii de pe drumul public!

Surse din Romsilva ne indică faptul că Directorul Ifca Nicolae are cunoștință atât de amplasarea ilegală a două bariere pe drumul public cât și de operarea ilegală a acestora de către personalul silvic. În ceea ce privește depozitarea lemnului pe drumul public, situația este veche deoarece în anul 2017 în apropiere de valea Toplița au fost depozitate lemne pe DJ582C pe o lungime de peste 200m unde au fost vătămați peste 50 de arbori viguroși de fag. Fapta nu a fost consemnat de inspectorul Miloș Paul care a efectuat 4 zile controlul în zonă.

https://www.facebook.com/blidariu.ovidiu/videos/10213587837393372/

În prezent neregulile și infracțiunile se accentuează deoarece tot pe DJ582C, în interiorul Zonei de Conservare Specială, în locul numit Poiana Ponicova, sunt depozitați bușteni pe sute de metri. Buștenii sunt rezultați dintr-o tăiere efectuată în Rezervația Naturală Cheile Carașului iar buștenii sunt transportați ilegal prin Zona de Conservare Specială.

Măsura Romsilva a fost impusă pentru a nu mai permite jurnaliștilor să investigheze exploatările forestiere neconforme din Rezervația Naturală Cheile Carașului, situate în parcelele 46, 77 UP X Comarnic dar și alte parcele exploatate în Valea Topliței sau Valea Crașului, parcelele 71, 72. Toate aceste exploatări forestiere au fost licitate de Romsilva în primăvara acestui an iar cu autorizația și avizul Romsilva, firmele de exploatare SC Cyldro SRL și SC Euroforest SRL reprezentată de Kugler Florin cunoscut pentru violențe, au decimat mii de metri cubi de pădure seculară protejată.

Toate aceste exploatări au fost denunțate de ONG-uri ca fiind ilegal aprobate și care au adus grave prejudicii ecosistemelor forestiere. Interesant este faptul că inspectorii Gărzii Forestiere Timișoara nu au constatat faptul că eliberarea avizelor s-a făcut nejustificat, în rezervația naturală și în afara cadrului legal care prevede că avizul se eliberează în baza unui plan de management care trebuia să fie în vigoare de aproape doi ani.

Experții de mediu ne semnalează și faptul că sunt grav încălcate două directive europene precum și OUG57/2007.

Actuala situație a fost precedată de un lung șir de măsuri prin care Romsilva a blocat aprobarea planului de management, a schimbat mai mulți directori, a dat afară un întreg Consiliu Științific, a avut parte ulterior de 4 demisii a unor noi membrii ai Consiliului Științific, și-a eliminate proprii angajați din procesul de elaborare a planului de management și a culminat cu aprobarea masivelor exploatări forestiere în inima parcului national. Toate aceste evenimente sunt atât de încâlcite și înlănțuite încât numai procurorii DIICOT ar putea să le înțeleagă.

Romsilva la finalul anului 2017 a anunțat Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate că nu mai ține cont de planul de management elaborate în anul 2013 prin care fostul Consiliu Științific stabilise o zonă de protecție integrală pentru Rezervația Naturală Cheile Carașului și pentru care a fost emis Avizul Consiliului Științific nr. 1/28.02.2013, Recomandarea de aplicare a acestor prevederi, a Academiei Române filiala Timișoara iar în anul 2015, Hotărârea Consiliului Științific nr. 2/17.10.2015 pentru avizarea Planului de Management.

În ianuarie 2018, Romsilva a organizat în secret o întâlnire la Administrația Parcului Natural Porțile de Fier pentru elaborarea unei noi variante a planului de management și retrasarea zonării interne. Timp de câteva zile a fost fabricate o nouă variantă de către o echipă cu componență asupra căreia planează suspiciunea nelegalității, formată din Marian Jiplea directorul parcului natural, Bălășoiu Amalia biology al parcului natural, Călin Uruci biolog al Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița, Mihai Dragoș șef Serviciu Arii Protejate, Cristina Irimia, referent Serviciu Arii Protejate și Ifca Nicolae directorul Administrației Parcului Național Semenic – Cheile Carașului, toți din cadrul RNP-Romsilva. Ulterior și Robert Pache referent Serviciu Arii Protejate a contribuit la modificarea hărților GIS așa cum procedase și în cazul modificărilor nelegale ale zonării interne a Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița în anul 2016.

În prezent, Romsilva administrează Parcul Național Semenic – Cheile Carașului nelegal deoarece contractual de administrare a fost încălcat, devenind nul de drept iar avizele nu sunt emise în baza unui plan de management legal aprobat. Practic în acest moment, iginerul Ifca Nicolae, respins de două ori în cadrul concursului de ocupare a postului și acceptat în cele din urmă de Dragoș Mihai și Ciprian Pahonțu, emite avize, dă dispoziții cu impact economic de milioane de euro și impact de mediu incomensurabil pentru o suprafață de peste 36.000 de hectare din domeniul public al statului! Ne întrebăm retoric dacă această situație se încadrează în siguranța națională și intră în competența Ministerului Public sau nu.

Leave a reply