Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege care vizează aprobarea programului de investiţii pentru înfiinţarea unor centre de colectare a laptelui în zona montană, valoarea totală a acestui program fiiind de 60 de milioane de euro.

Legea a întrunit 191 de voturi „pentru”, două voturi împotrivă și 74 de abțineri. Camera Deputaților este for decizional în acest caz.

„Se aprobă Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, începând cu anul 2018, denumit în continuare Program, care are ca obiect facilitarea accesului la finanţare în vederea realizării de investiţii pentru înfiinţarea centrelor. Programul vizează realizarea de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui, în localităţile din zona montană”, prevede proiectul de lege.

Potrivit actului normativ, investiţiile din program au ca obiectiv „valorificarea superioara a produselor montane, limitarea declinului sectorului de producţie primară, în scopul asigurării consumului intern, menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe stoparea depopulării”.

Înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană se realizează în conformitate cu proiectele tip puse la dispoziţie în mod gratuit de către Agenţia Zonei Montane, denumită în continuare AZM. Numărul centrelor, tipul acestora, amplasamentul în localităţile din zona montană, proiectul tip de realizare se aprobă anual, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Centrele de colectare şi prelucrare a laptelui în zona montană sunt definite în lege astfel: „construcţii unde se face preluarea şi păstrarea cantităţilor de lapte în recipiente specifice, precum şi prelucrarea acestuia cu respectarea normelor de igienă sanitar veterinare în vigoare”.

Prin lege se instituie o schema de finanţare prin care beneficiarii Programului primesc maximum 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei în vederea realizării de centre de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană. Intensitatea sprijinului poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale cu condiţia ca ajutorul de stat maximum combinat să nu depăşească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei.

Sumele necesare pentru finanţarea Programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, destinate în acest scop. Valoarea anuală a schemei de finanţare, condiţiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanţării, precum şi modalităţile de verificare şi control se stabilesc anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.

Valoarea totală a Programului este de 60 milioane euro echivalent în lei la data accesării Programului şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Centrele de colectare şi/sau prelucrare a laptelui din zona montană, înfiinţate în cadrul acestui Program pot presta servicii şi altor beneficiari privaţi, pe bază de contract de prestări-servicii.

În Caraș-Severin o asemenea fabrică funcționa la Oravița și aparține Consiliului Județean Caraș-Severin dar, din cauza căpușării masive, a ajuns să nu mai colecteze lapte de la producătorii autohton, apoi a intrat în insolvență, fiind la un pas de faliment.

Leave a reply