Trei niveluri de criză și cinci scenarii de risc, printre care și sistarea furnizării gazelor din Rusia spre UE, sunt luate în calcul de Ministerul Energiei în Planul de Urgență privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze, pus în dezbatere publică.

Scenariile de criză sunt defecţiuni pe direcţiile de transport din import, defecţiuni tehnice în sistemul naţional de transport, dezechilibre în activitatea de înmagazinare a gazelor, condiţii meteo extreme și sistarea furnizării de gaze naturale din Federaţia Rusă către UE.

Un alt document pus în discuție publică este Planul de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze.

Planurile de urgenţă naţionale sunt elaborate la solicitarea autorităților europene și definesc rolul şi responsabilităţile companiilor din sectorul gazelor naturale şi ale consumatorilor industriali, inclusiv cele ale producătorilor de energie electrică relevanţi, ţinând seama de diferenţele în ceea ce priveşte măsura în care aceştia sunt afectaţi în cazul întreruperii aprovizionării cu gaze, precum şi interacţiunea acestora cu autorităţile competente şi, acolo unde este cazul, cu autorităţile naţionale de reglementare pentru fiecare dintre nivelurile de criză.

În plus, documentele definesc rolul şi responsabilităţile autorităţilor competente şi ale celorlalte organisme cărora li s-au delegat sarcini pentru fiecare dintre nivelurile de criză și asigură faptul că întreprinderile din sectorul gazelor şi consumatorii industriali de gaze au suficient timp să reacţioneze în situaţia fiecărui nivel de criză; stabileşte procedurile şi măsurile detaliate care trebuie urmate pentru fiecare nivel de criză.

Pentru perioada 2018-2019, documentul arată că furnizorii de gaze naturale au obligația de a constitui stocuri în depozitele de înmagazinare subterană pană la finele lunii octombrie 2018, la un nivel de 21.361.818,260 MWh, defalcat după cum urmează: stoc aferent categoriei de clienţi finali casnici – 9.054.583,253 MWh; stoc aferent categoriei de clienţi finali producători de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei – 3.538.781,329 MWh ; stoc aferent categoriei de clienţi finali noncasnici – 8.768.453,678 MWh . Transgaz are obligația să dețină în depozitele de înmagazinare subterană, pînă la data de 31 octombrie 2018, un stoc minim la un nivel de 245.726.235 MWh.

În situații de criză autoritățile pot dispune următoarele măsuri: utilizarea combustibililor alternativi; furnizorii care nu au încheiate contracte cu clienți protejaţi vor pune la dispoziţia furnizorilor care au în portofoliu clienţi protejaţi și/sau clienţilor protejaţi cantităţile de gaze naturale necesare acoperirii consumului acestora; furnizorii care au încheiate contracte cu clienți protejaţi şi care dispun de gaze naturale suplimentare consumului clienților protejaţi din portofoliul propriu vor pune la dispoziţia altor furnizori care au în portofoliu clienţi protejaţi și/sau clienţilor protejaţi cantităţile de gaze naturale necesare acoperirii consumului acestora; măsuri privind identificarea clienţilor întreruptibili de siguranţă și utilizarea acestora în situații de criză, nivel de urgență.

Clienții întreruptibili de siguranţă au fost identificați și centralizați de MInisterul Energiei și sunt următorii: Colterm CET Centru Timișoara, Dacia Mioveni, CECC Brazi, SPEE Iernut (CET Cuci), Azomureș Târgu-Mureș, Chemas Slobozia, Viromet Victoria, Electrocentrale Galați, Electrocentrale București, Termoficare Oradea, Electrocentrale Constanța.

Leave a reply