În prezent, numărul de imobile înregistrate în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară din România este de aproximativ 12 milioane, reprezentând tot atâtea cărți funciare, aproape 30% din totalul estimat, potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

ANCPI a mai anunțat, marți, că a eliberat online, prin platforma epay.ancpi.ro, în luna octombrie 2018, peste 53.000 de extrase de carte funciară, de 2,5 ori mai multe față de luna octombrie a anului trecut.

Astfel, documentele, care sunt acceptate în prezent de mai multe instituții bancare și nebancare, pot fi obținute în câteva minute. Extrasele de carte funciară eliberate online sunt acceptate de 14 bănci, dar și de instituții financiare nebancare importante.

În luna octombrie 2018, pe platforma epay.ancpi.ro au fost înregistrați peste 4.000 de utilizatori care au plasat peste 35.000 de comenzi și au plătit peste 1,14 milioane de lei pentru serviciile oferite de ANCPI online, respectiv pentru eliberarea extraselor de carte funciară pentru informare și a extraselor de carte funciară pentru autentificare.

Extrasul de carte funciară pentru informare eliberat online de platformă costă 20 de lei. Extrasul de carte funciară pentru autentificare costă 40 de lei și poate fi solicitat doar de către notarii publici în vederea întocmirii actelor notariale prin care se transmite, se modifică sau se constituie un drept real imobiliar. Pe perioada valabilităţii acestuia, nu se pot efectua înscrieri în cartea funciară, cu excepția celei pentru care a fost solicitat extrasul.

„Documentele solicitate online sunt eliberate pe loc, dacă actele respective sunt disponibile în format electronic. În situația în care cartea funciară nu este introdusă în sistemul electronic, angajații oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară fac conversia documentului în format electronic și îl expediază solicitantului”, au mai anunțat reprezentanții Autorității.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic al ANCPI conține informațiile din cartea funciară, active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din OUG. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Informațiile conținute de document pot fi verificate la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet, care este valabil 30 de zile lucrătoare de la momentul generării documentului.

În prezent, este în curs de definitivare un document prin care cele peste 570 de birouri din toată țara ale Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date vor accepta extrasele de carte funciară eliberate online de ANCPI.

Leave a reply