A N U N Ţ

 

                                       

Serviciul Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire” Reşiţa, caută oameni în următoarele domenii:

  • Muncitor calificat tr.I (tâmplar/modelier)
  • Muncitor calificat tr.II (mecanic/lăcătuș)
  • Muncitor calificat tr.IV (mecanic utilaje)
  • Muncitor necalificat tr.II (la Atelierul Spații Verzi)
  • Muncitor necalificat tr.II (gropar)
  • Șofer tr.I
  • Șef formație (sudor)
  • Referent tr.IA
  • Inspector de specialitate debutant (la Atelierul Administrație Cimitire)

Concursul se organizează în data de:

– 24 iulie 2018, ora 10:00 – proba practică;  24 iulie, ora 13:00-proba scrisă

– 30 iulie 2018, ora 10:00interviul         

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada: 03.07.2018-16.07.2018, ora 16,00.

      Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”, Reşiţa, Str. B-dul Muncii, nr.25 sau la telefon 0255/220200 int. 111 şi pe site-ul www.primariaresita.ro.

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

  CĂLIN  Daniel-Mircea-Florin

 

 

 

 

BIROU JURIDIC, RESURSE UMANE, ACHIZIȚII

Șef Birou –  Bîrță-Baindorfer Nicolae Claudiu

 

    Inspector de specialitate – Stan Manuela

 

Leave a reply