Sfintele Sărbători Pascale sunt ocazia cu care foarte mulţi credincioşi se vor îndrepta spre lăcaşurile de cult pentru a participa la slujbele religioase prilejuite de acest eveniment.
Pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor este indicat să se respecte, mai ales în perioada acestor mari sărbători, următoarele măsuri de apărare împotriva incendiilor:
utilizarea unor dispozitive (stative metalice) pentru depunerea lumânărilor aprinse şi amplasarea acestora la distanţă corespunzătoare de elemente combustibile din interiorul lăcaşelor de cult;
interzicerea depozitării materialelor inflamabile şi/sau combustibile în poduri şi balcoane şi amenajarea unor spaţii corespunzătoare pentru păstrarea lor;
verificarea de către o persoană autorizată a instalaţiilor electrice şi de paratrăsnet, precum şi a coşurilor de evacuare a fumului şi remedierea deficienţelor constatate;
marcarea vizibilă a ieşirilor şi menţinerea deschisă, în permanenţă, a uşilor de evacuare;
supravegherea permanentă de către o persoană special desemnată a locurilor în care se utilizează focul deschis şi scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor electrice, înainte de părăsirea şi încuierea bisericii;
organizarea alarmării şi anunţarea operativă a forţelor de intervenţie în caz de incendiu şi stingerea acestuia, având la bază şi planul propriu de intervenţie;
dotarea lăcaşelor de cult cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu şi menţinerea acestora permanent în stare de funcţionare;
fixarea corespunzătoare pe pardoseală a preşurilor şi covoarelor, pentru a nu îngreuna evacuarea rapidă în caz de nevoie;
păstrarea liberă în permanenţă a căilor de acces şi intervenţie;
instruirea personalului privind modul concret de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă;
nu se vor bloca cu mijloace de transport (autoturisme, etc.) căile de acces şi evacuare, înspre şi dinspre sfintele lăcaşe de cult pentru asigurarea intervenţiei serviciilor pentru situaţii de urgenţă în caz de nevoie;
limitarea accesului credincioşilor în incintă la capacitatea bisericii, în scopul evitării unor accidente;
stingerea lumânărilor la terminarea slujbei religioase şi depunerea lor în afara bisericii, în locuri special amenajate;
stabilirea unei persoane care la sfârşitul slujbei să controleze incinta lăcaşului de cult pentru a nu rămâne la închidere surse potenţiale de incendiu;
transportul la domiciliu al lumânărilor aprinse se va realiza numai cu ajutorul unor protecţii din materiale incombustibile. Se va evita transportul lumânărilor aprinse cu mijloacele de transport public sau personale.
În cazul izbucnirii unui incendiu, evacuarea trebuie făcută cu calm şi în ordine, prioritate având cei care necesită ajutor, copii şi persoane în vârstă. Incendiul trebuie anunţat imediat la numărul unic pentru apeluri de urgenţă – 112, iar pentru stingerea incendiului, în faza iniţială, trebuie folosite stingătoarele de incendiu din dotarea lăcaşului de cult.
Totodată, pompierii reamintesc cetăţenilor să ia toate măsurile necesare pentru evitarea apariţiei de situaţii de urgenţă pentru petrecerea în linişte, fără incidente, a Sfintelor Sărbători Pascale.

 

Leave a reply