Municipiul Reșița a derulat în perioada 07.09. – 30.11. 2017  proiectul “Sprijinirea dezvoltării comunității, regenerării urbane și incluziuni sociale din Municipiul Reșița”. Un important rezultat a fost elaborarea și depunerea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru zonele urbane marginalizate (ZUM): Mociur, Dealu Crucii, Rânduri, Moara Juracek, Lend–Secu–Colonia Baraj.

După etapa evaluării Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a comunicat rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) propuse spre finanțare în cadrul mecanismului DLRC. În acest proces au fost depuse spre evaluare 49 de SDL pentru comunități marginalizate aflate în orașe/municipii cu populație de peste 20.000. 45 SDL au vizat orașe situate în regiunile mai puțin dezvoltate și 4 SDL au vizat sectoare ale municipiului București. În urma procesului de evaluare, Comitetul Comun de Selecție a admis  pentru finanțare SDL Reșița pe locul 4 la nivel național, cu 9,22 puncte din maximul de 10 puncte.  Astfel pentru regiunile mai puțin dezvoltate 31 SDL au fost selectate pentru finanțare, 14 SDL fiind respinse în etapele preliminare de evaluare (privind eligibilitatea, studiul de referință și parteneriatul);

Strategia de Dezvoltare Locală are ca obiectiv reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială în ZUM, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea și creșterea economică în teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locală. Urmatoarea etapă va fi implementarea strategiei, care va avea intervenții și proiecte propuse în cadrul obiectivului de mai sus, în valoare de peste 7 milioane de Euro (4,9 milioane – POR, 2,1 milioane – POCU și 0,39 milioane – alte surse de finanțare).

Leave a reply