Având în vedere faptul că s-a finalizat recepția lucrărilor de construcții aferente învestiției “Alimentare cu apă în localitatea Doman” efectuându-se cuprinderea acestor bunuri ce fac parte din domeniul public al municipiului Reșița în contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, între ADI ACVABANAT, ca autoritate delegantă a unității administrative teritoriale și S.C. AQUACARAȘ S.A., în calitate de operator, nu se vor mai efectua transporturi de apă cu cisterna la rezervorul din Slamina-DOMAN.

 

Leave a reply