Exploatări forestiere ilegale în pădurea virgină din văile Bistra și Lupului. Pădurile virgine au fost retrocedate şi aparţin de composesoratul Bucova, jud. Caraş-Severin, fiind administrate prin Ocolul Silvic privat Valea Bistrei! Deşi pădurea a fost identificată în studiul Pin-Matra din anul 2005 ca şi pădure virgină, deși Ministerul Apelor și Pădurilor – România a emis două Ordine de Ministru în anii 2012 și 2016 pentru protecția acestor păduri, pe tot parcursul anului 2017 au avut loc exploatări intense în mai multe locuri din poligon, atât pe valea Bistrei, cât şi pe valea Lupului, fără avizul gărzii forestiere!

Pe lângă faptul că se exploatează ilegal într-o pădure virgină, numeroase nereguli şi alte ilegalităţi au fost comise: târârea buştenilor prin albia pârâului, depozitarea buştenilor în albia pârâului, drum de scos-apropiat în pantă mai mare de 25 grade. În pădurea de fag au fost aprobate tăieri progresive, iar în cea de molid tăieri rase şi în benzi! Astfel în curând această vastă suprafaţă de păduri continuă va deveni fragmentată şi îşi va pierde valoarea naturală fiind transformată într-o banală pădure de producție. Pădurea virgină este situată, dar fără nici un rezultat, și în siturile Natura 2000 Coridorul Rusca Montană-Ţarcu-Retezat şi Dăncioanea, precum şi rezervaţia de cocoş de munte Dăncioanea, însă acest lucru nu pare să oprească tăierile, după cum insăşi garda forestieră Timişoara afirmă!

În urma sesizărilor, ocolul privat Valea Bistrei a fost amendat cu 10.000 lei pentru avizarea de exploatări în poligon Pin-Matra fără avizul gărzii forestiere şi cu 28.000 lei pentru celelalte ilegalităţi, dar exploatările NU au fost sistate de gardă, in mod inexplicabil, pe motiv că încă nu au fost depuse studii pentru includerea pădurilor în catalogul naţional al pădurilor virgine! Acest lucru demonstrează clar faptulc a principiul prevenţiei nu este deloc aplicat şi e complet ignorat!

Este o crimă ceea ce se petrece cu acordul autorităţilor. Este cât se poate de evident că instituțiile Statului Român nu funcționează datorită unor funcționari silvici din Ministerul Apelor și Pădurilor și Garda Forestiera, care în mod inexplicabil nu aplică legea, nu fac toate demersurile legale cu bună credință pentru asigurarea protecției, limitându-se la aplicarea unor amenzi simbolice care nu rezolvă problema de fond, adică protecția și conservarea ultimelor păduri virgine din România.

Toți acești funcționari sunt bine plătiți din bani publici pentru a fi integri dar realitatea ne dezvăluie o lume a corupției, complicității și duplicității în cele mai multe situații când vorbim de pădurile din Caraș-Severin. Pierderea, distrugerea şi degradarea ultimelor păduri virgine nu se face doar în pădurile de stat, administrate de Romsilva, ci şi în cele private, unde proprietarii refuză protejarea lor, deşi acum există compensaţii de la Guvern pentru cei care nu le exploatează!

Imagini din mai 2017 cu exploatarea de pe valea Lupului şi cu pădurea virgină rămasă încă. http://expressdebanat.ro/paduri-de-fag-taiate-ilegal-la-bucova-si-amendarea-unui-sef-de-ocol-silvic/

Leave a reply