ANCOM lansează o consultare publică privind definirea unor categorii omogene de acces pe proprietățile publice în vederea stabilirii tarifelor maxime. Aceste categorii omogene sunt stabilite în funcție de diverse criterii, precum caracteristicile geografice, caracteristicile demografice sau condițiile economice de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică. Aceasta reprezintă o primă etapă în procesul de stabilire a tarifelor maxime pentru accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică.

Prevederi ale Legii Infrastructurii

Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice  prevede că entitățile care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică, inclusiv autoritățile administrației publice centrale sau locale, au obligația de a publica condițiile de acces pe aceste proprietăți, inclusiv tarifele maxime care vor fi percepute furnizorilor de rețele de comunicații electronice pentru acest acces.

Potrivit acelorași prevederi legale, tarifele maxime de acces pe proprietatea publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale sunt adoptate de ANCOM pe baza unei metodologii detaliate care să stabilească aceste tarife prin raportare la elementele de rețea și de infrastructură ce sunt instalate pe, deasupra, în sau sub anumite imobile proprietate publică, ținând cont de valoarea de piață a folosinței bunurilor afectate, cu respectarea principiilor transparenței, obiectivității și nediscriminării.

Necesitatea stabilirii categoriilor omogene de acces

Condițiile, inclusiv tarifare, în care se poate acorda accesul la proprietatea publică pentru rețelele de comunicații electronice sunt influențate direct sau indirect de o multitudine de factori, cum ar fi caracteristicile demografice (de exemplu, numărul și densitatea populației), poziționarea imobilelor care pot face obiectul accesului, infrastructurile fizice existente, soluția tehnică pentru realizarea accesului sau tipologia rețelelor de comunicații electronice și echipamentele acestora care prezintă nevoi de amplasament diferite.

În acest context, este necesară stabilirea unor praguri în evoluția factorilor de influență, necesari pentru delimitarea unor caracteristici de evoluție relativ similare, respectiv identificarea unor așa numite ”categorii omogene”, în funcție de factorii de influență relevanți.

Categoriile omogene propuse de ANCOM

Categoriile omogene au fost definite pornind de la poziționarea imobilului asupra căruia se exercită dreptul de acces pe proprietatea publică, mărimea localității pe raza căreia se află imobilul, densitatea populației, tipologia rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora pentru care se solicită exercitarea dreptului de acces etc. Aceste categorii vor fi identificate în cadrul unei matrice capabile să determine toate combinațiile posibile de acces.

Lista categoriilor omogene propuse de ANCOM se găsește aici.

Stabilirea tarifelor maxime de acces pe proprietatea publică

Identificarea, definirea și utilizarea unor categorii omogene relevante pentru a reflecta cât mai fidel realitatea și complexitatea condițiilor în care rețelele de comunicații electronice pot accesa proprietatea publică reprezintă o primă etapă în procesul de stabilire a tarifelor pentru accesul rețelelor de comunicații electronice pe proprietatea publică.

A doua etapă constă în realizarea unei metodologii detaliate pentru stabilirea tarifelor maxime de acces pe proprietatea publică, urmând apoi o a treia etapă în care va fi determinat cuantumul acestor tarife maxime.

Ultimele două etape vor fi supuse unui nou proces de consultare publică estimat a avea loc în luna aprilie 2018.

Procesul de consultare publică

Documentul privind stabilirea categoriilor omogene din punctul de vedere al caracteristicilor geografice, demografice și al condițiilor economice de exercitare a dreptului de accesul pe proprietatea publică, precum și lista acestor categorii pot fi consultate aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observații şi propuneri până la data de 18.12.2017, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcțiilor regionale ale Autorității. Observațiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin  promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM, vizitaţi www.ancom.org.ro, www.portabilitate.ro şi www.veritel.ro. Pentru a testa și monitoriza calitatea serviciului de internet, accesați www.netograf.ro.

Leave a reply