Susţinerea publică a tezei de doctorat

 

Contribuţii la identificarea defectelor de coroziune în elemente elastice subţiri

 

La Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa va avea loc Miercuri, 29.11.2017, ora 11.00, în sala Multimedia „Constantin Gruescu” (Corpul D) susținerea publică a tezei de doctorat „Contribuţii la identificarea defectelor de coroziune în elemente elastice subţiri” elaborată de studentul-doctorand ing. Emilian STANCIU sub coordonarea Prof.univ.dr.ing. Gilbert-Rainer GILLICH.

Președinte al comisiei de susținere este Prof.univ.dr.ing. Sava IANICI – Decanul Facultăţii de Inginerie şi Management, iar referenți științifici sunt trei personalități în domeniul ingineriei mecanice: Prof.univ.dr.ing. Liviu MARȘAVINĂ – Universitatea Politehnica din Timișoara; Prof.univ.dr.ing. Nicolae HERIȘANU – Universitatea Politehnica din Timișoara; Prof.univ.dr.ing. Dorian NEDELCU – Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Aceasta este cea de-a 51-a susţinere publică a unei teze de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie.  De remarcat calitatea ştiinţifică a tezelor elaborate, până în prezent fiind validate toate tezele susţinute la această şcoală doctorală.

Leave a reply