În contextul aprobării participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene prin care se acordă ajutor financiar din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru acordarea gratuită de fructe, legume, lapte și produse lactate în școli și în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 640/2017, a fost constituită prin ordin al prefectului o comisie care va urmări derularea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018.

Programul pentru şcoli al României 2017-2023 prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri:

  1. acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz;
  2. finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate.

Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, în calitate de coordonator al comisiei responsabile pentru buna derulare a Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023, a dispus verificări în unitățile de învățământ din județul Caraș-Severin pentru buna derulare a programului și pentru distribuirea produselor lactate (lapte) și de panificație (corn sau biscuiți) în condiții igienico-sanitare și la timp.

Astfel, în luna octombrie 2017 instituțiile abilitate au realizat verificări la trei școli gimnaziale, două școli primare și cinci grădinițe din județ și au fost date avertismente pentru spațiile de depozitare pentru două școli. De asemenea, au fost verificate graficul de distribuție, condițiile privind mijloacele de transport și condițiile de depozitare la un distribuitor.

În această perioadă sunt în derulare contractele pentru produse lactate și produse de panificație destinate elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, din județul Caraș-Severin. Distribuția este lotizată pe 18 zone și se derulează normal după un grafic zilnic sau bisăptămânal stabilit de comun acord cu furnizorii.

Pentru implementarea măsurilor educative pentru anul școlar 2017-2018, asociate distribuției de lapte, produse lactate și de panificație, Consiliul Județean – Caraș-Severin, prin consultare cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, a optat pentru organizarea de vizite ale școlarilor/preșcolarilor la unități de procesare a laptelui.

 

Leave a reply