În contextul în care femeile cu dizabilități sunt frecvent victime ale discriminării multiple, eurodeputata Viorica Dăncilă, membră a Comisiei pentru Drepturile femeii şi Egalitate de gen, solicită Comisiei Europene să îşi prezinte abordarea dedicată încurajării instituţiilor UE şi statelor membre astfel încât acestea să integreze perspectiva femeilor și fetelor cu dizabilități în politicile, programele și strategiile europene şi naţionale. 
Studii recente estimează că, în Uniunea Europeană, există 80 de milioane de persoane cu dizabilități, 46 de milioane dintre acestea fiind femei și fete, ceea ce reprezintă aproximativ 16 % din totalul populației feminine din UE. Implicit, la nivelul statelor UE, dizabilitățile afectează mai multe femei decât bărbați.
„Femeile cu dizabilități sunt frecvent victime ale discriminării multiple, confruntându-se cu obstacole importante în exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale, cum ar fi dreptul de a avea acces la educație și la locuri de muncă, ele ajungând astfel să fie afectate de izolarea socială și de traume psihologice” arată europarlamentarul PSD Viorica Dăncilă.
În răspunsul formulat  de doamna Marianne Thyssen, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, se arată că CE depune eforturi pentru a integra perspectiva persoanelor cu handicap în toate politicile și programele UE. Totodată, comisarul european aminteşte de faptul că CE a propus aderarea UE la Convenţia de la Istanbul. De asemenea, se amintește de sprijinul Comisiei pentru organizaţiile non-guvernamentale care sunt preocupate de situaţia persoanelor cu dizibalităţi.
„Comisia depune eforturi pentru a integra perspectiva persoanelor cu handicap în toate politicile și programele UE. Raportul intermediar pe anul 2017 al Comisiei, privind Strategia europeană pentru persoanele cu handicap 2010-2020, enumeră realizările de până acum. Comisia Europeană este conștientă de situația dificilă a femeilor cu handicap și va ține seama de aceasta la evaluarea strategiei și în viitor” arată totodată comisarul Marianne Thyssen.

Leave a reply