In data de 30 noiembrie 2017, ora 17, vă invit la Casă de Cultură a Sindicatelor din Reșița, pentru lansarea cărții ,,Pelerinaj către sufletul meu”.

DESPRE CARTE:
,,Întregul volum se constituie ca un palpitant jurnal de călătorie, care consemnează „la cald” toate greutățile, peripețiile și provocările pe care un astfel de traseu le scoate în fața unui novice, dimpreună cu ocaziile de meditație, ori chiar de trăire în notă mistic-religioasă a unor momente de mare încărcătură emoțională.
Cine crede, însă, că obstacolele călătoriei ar reprezenta un fel de punere în probă a unui singuratic, se înșeală. Partenerii de drum apar fără întârziere, chiar înaintea începerii propriu-zise a pelerinajului, și se multiplică pe parcurs, configurând o formidabilă intersecție de destine care, inteligent reținute și puse în pagină, transformă pe nesimțite cartea dintr-un interesant jurnal (și, nu mai puțin, ghid practic) de călătorie, într-o culegere de lecții de viață, care poartă paradoxal pecetea irepetabilului (deci, cumva, a întâmplării) și necesarului. A fost necesar ca aceste întâlniri să aibe loc și e sigur că nu se vor mai repeta vreodată, pentru că încărcătura lor de sens a fost deja eliberată, spre folosul participanților la traseu, iar acum, prin această carte, al cititorilor ei.
Dacă are sau nu acest traseu și o componentă inițiatică, e mai greu de spus, deoarece ideea de inițiere presupune un cadru organizatoric prealabil. Cert este, însă, că elemente stranii, ieșite din sfera înțelegerii obișnuite, apar pe parcursul lui: dureri corporale ivite cumva din senin, dar care-și află la fel de rapid remediul sub efectul tămăduitor al rugăciunii, izbucniri emoționale cu evidente conotații mistice, relații de familie care-și regăsesc armonia, și multe altele, vin parcă să indice că pe El Camino se întâmplă ceva deosebit, că El Camino îi scoate pe oameni din ordinea firească a existenței lor și-i transportă (definitiv sau temporar?) într-o cu totul altă stare, asemănătoare în plan cuantic cu saltul electronului de pe o orbită pe alta. Un scurt-circuit existențial care-l plasează pe om mai aproape de Dumnezeu, dacă nu chiar la sânul Lui!
Fie și numai cu acest înțeles și cartea merită cu prisosință să fie citită. Dar între filele ei Marian Apostol inserează, ca orice călător pasionat și iscoditor, frecvente aspecte de comparație critică între spațiul social-cultural românesc și cel spaniol, ca două repere diferite ale europenității, din care se poate lesne bănui cui îi vor reveni laurii.
„Pelerinaj catre sufletul meu” se adresează nu doar „inițiaților” acestui celebru traseu, sau celor care ar vrea să-și înceapă „noviciatul”, ci și oricărui cititor interesat de cunoașterea altor spații culturale, căruia volumul îi oferă o bogăție de informații, care conectează util și inspirat prezentul de istorie și cadrul cultural de cel social.”

Filozof, Ioan Stiubea. redactor la radio Kol Israel şi editor-reporter la Israel Broadcasting Authority.

Leave a reply