Necesitatea adaptării la solicitările pieţei muncii, pe de o parte, şi necesitatea de adaptare la particularităţile individuale şi  la  cerinţele specifice de formare ale elevului, pe de altă parte, impun ca o condiţie obligatorie flexibilitatea rutelor de formare, în particular de formare profesională.

Un demers important pentru corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii este acela în care operatorii economici sunt invitaţi să-şi exprime solicitarea de implicare în şcolarizarea elevilor din învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual..

Operatorii economici au posibilitatea să se implice în mod direct în formarea elevilor, contribuind astfel la asigurarea unei pregătiri cât mai apropiate de propriile exigenţe.

În acest context, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.  5360 din 16 octombrie 2017 s-a aprobat Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, dându-se  posibilitatea agenţilor economici să se implice direct în toate componentele formării formării de muncă de care au nevoie.

Operatorii  economici care doresc şcolarizarea elevilor în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019, vor parcurge următoarele etape:

  1. Transmit Solicitarea de şcolarizare în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019 – Anexa nr. 1 la Calendar, până la data de 17 noiembrie  2017. (Solicitările operatorilor economici se pot transmite prin e-mail la adresa vet@tvet.ro sau prin încărcare în platforma special dedicată promovării învăţământului profesional şi tehnic din site-ul alegeţidrumul.ro.
  2. Încheie contracte-cadru cu unităţile de învăţământ partenere şi unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ şi le transmit la I.S.J. Modelul Contractului de parteneriat este cel din Anexa 1 la  Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554/29.03.2017, termen 12 ianuarie 2017.

 

Operatorii  economici care doresc şcolarizarea elevilor în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, vor parcurge următoarele etape:

  1. Inaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau I.S.J. Caraş-Severin Solicitarea de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019 – Anexa nr. 2 la Calendar, până la data de 17 noiembrie  2017.
  2. Încheie contracte-cadru cu unităţile de învăţământ partenere sau cu unităţile de învăţământ desemnate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin. Modelul contractului cadru este cel prezentat în Anexa 1 la  Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin OMENCŞ Nr. 5033/29.08.2016, până la data de 24 noiembrie 2017.

 

Modelul de solicitare de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019,   modelul de solicitare de şcolarizare în învăţământul dual  pentru anul şcolar 2018-2019 şi Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare  sunt postate la adresa www.isjcs.ro, la sectiunea Noutăţi.

Leave a reply