În luna octombrie 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin a efectuat 215 controale, din care 110 în domeniul relaţiilor de muncă şi 105 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aplicându-se amenzi contravenţionale în valoare de 98.000  lei.

Sancţiunile din domeniul relaţiilor de muncă, în valoare de 71.000 lei, au fost aplicate pentru: neîntocmirea contractului individual de muncă în formă scrisă; neevidenţierea tuturor orelor lucrate; nerespectarea în cazul zilierilor a cuantumului remuneraţiei brute orare stabilite de părţi, care nu poate fi mai mic decât valoarea/ora a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; nerespectarea timpului de muncă pentru zilierul minor; nerespectarea termenului maxim de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, în cazul zilierilor care prestează activităţi pentru acelaşi beneficiar; completare aplicatie electronică REVISAL cu date eronate, transmiterea datelor in aplicaţia electronică REVISAL nerespectând termenele legale; nerespectarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă la controlul anterior.

La un angajator cu domeniul de activitate exploatare forestieră a fost identificată o persoană care lucra fără forme legale de angajare, angajatorul în cauză fiind sancţionat cu amendă în valoare de 20.000 lei, iar pentru primirea la muncă a doi salariaţi în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parţial, un angajator cu domeniul de activitate comerţ a fost sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 20.000 lei.

Sancţiunile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în valoare de 27.000 lei, au fost aplicate pentru deficienţe ce se referă la: evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională; funcționarea dispozitivelor de protecție; efectuarea controalelor medicale la angajare și periodic; instruirea lucrătorilor; asigurarea măsurilor de prim ajutor; purtarea echipamentului individual de protecție; semnalizarea de securitate a locurilor de muncă.

Au fost comunicate de către angajatori 9 evenimente soldate  incapacitate temporară de muncă, iar dacă sunt sau nu accidente de muncă se va stabili după finalizarea cercetărilor.

Inspectorii de muncă au dispus în total 302 măsuri care au caracter obligatoriu, pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor.

Din aplicaţia electronică REVISAL gestionată de Inspecţia Muncii, la angajatorii din judeţ figurează 52.145 de salariaţi activi, 58.275  contracte individuale de muncă în derulare (din care 8.233 cu timp parţial, 51.368 pe perioadă nedeterminată şi 6.907 – perioadă determinată).

În baza Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, inspectoratul a luat în evidenţă 820 zilieri, iar în baza Legii nr.62/2011 a dialogului social,     s-au înregistrat 6 contracte colective de muncă şi 5 acte adiţionale (prelungire a duratei de valabilitate/modificare a contractului colectiv de muncă).

 

Leave a reply