Tăierile de pădure la ras constatate de către Grupul Ecologic de Colaborare Nera pe traseul Valea Topliţei situată în apropiere de zona Comarnic (detalii pe comunicatul de presă de la https://www.facebook.com/GECNERA/posts/1513684698725895 ) pe un domeniu administrat de RNP Romsilva în interiorul Parcului Naţional Semenic Cheile – Caraşului sunt făcute în condiţiile unui contract de administrare între RNP Romislva şi administraţia parcului care în momentul de faţă are elemente de ilegalitate.

Ilegalitatea rezultă din faptul că actualul contract prevede în mod expres la art.4.1.n şi art.4.1.o că Planul de Management al al Parcului trebuie elaborat şi finalizat în termen de 2 ani de la semnarea contractului de administrare între RNP Romislva şi administraţia parcului. De la semnarea contractului de administrare au trecut 3 ani iar în acest timp proiectul planului de management depus de către administraţia parcului la RNP Romsilva „zace”  în sertarele instituţiei în aşteptarea dispariţiei pădurilor din parc.

Trebuie menţionat că Planul de Management al unui parc naţional sau natural este documentul de bază pentru aplicarea Legii Ariilor Naturale Protejate, un caiet de sarcini pentru administraţia parcului şi un important instrument de comunicare cu factorii interesaţi şi populaţia locală.

Fără acest document este clar că de fapt RNP Romsilva administrează pădurile Parcul Naţional Semenic Cheile – Caraşului după propriile interese iar administraţia parcului, care prin contractul de administrare este o structură a RNP Romsilva,  nu face altceva decât să emită avize ilegale care să fie în contextul acestor interese.

După expirarea termenului de finalizare a Planului de Management,  Ministerul Mediului, care are obligaţia de a impune un asemenea document prin Ordin de Ministru, a acceptat situaţia şi a cauţionat modul cum RNP Romsilva înţelege să administreze aceast parc naţional.

GEC Nera solicită din nou în mod public Guvernului României şi Ministerului Mediului să facă  demersuri pentru:

– Rezilierea contractului încheiat de RNP Romsilva cu Administraţia PN Semenic Cheile Caraşului în anul 2014 și treacerea administrației parcului în subordinea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate cu statut de instituție publică.

-Realizarea şi aprobarea unui Plan de Management cu respectarea prevederilor OUG 57/2007 care să prevadă non-intervenția în scopul  protejării ecosistemelor.

-Sesizarea Parchetului General în vederea deschiderii unui dosar de anchetă în rem pentru fapte prin care angajați ai RNP Romsilva au blocat transmiterea Planului de Management la autoritățile de mediu în vederea evaluării și aprobării.

Leave a reply