Ziua de 20 octombrie 2017 vă rămâne în memoria comunității locale o zi memorabilă. Spun asta fiindcă organizatorii au invitat personalități care prin activitatea dumnealor fac tot ce este posibil ca această localitate milenară să fie cunoscută cât mai mult pe mapamond. Asocierea istoriei cu turismul este cât se poate de benefică pentru acest oraș care este centrul urban din Clisura Dunării.
Cuvântul de deschidere al acestui simpozion ,,ISTORIE ȘI TURISM ÎN ZONA MOLDOVA NOUĂ” a fost rostit de primarul orașului Moldova Nouă domnul Adrian Constantin TORMA.
Moderatorul acestui simpozion a fost domnul profesor de istorie Andrei NISTORAN, care este unul dintre cunoscătorii cei mai buni al istoriei acestui oraș, fiind localnic. Domnia sa a vorbit despre istoria localității Moldova Nouă și posibilitaățile turistice ale zonei.
Primul care a primit cuvântul a fost domnul Dacian RANCU muzeograf la Muzeul din Reșița care a vorbit despre proiectul unei Monografii a Clisurii Dunării rămasă în manuscris de la învățătorul Alexandru MOISI care a decedat in anul 1943. Documentul a fost descoperit la niște rude din Moldova Nouă, despre care știau foarte puțini de existența lui.
Următorul invitat a fost domnul Desideriu GECSE doctor în istorie care a prezentat lucrarea sa despre migrația cehilor în Banat și în mod special în Clisura Dunării. Au fost nominalizate satele din zona Clisura Dunării; Gârnic, Sfânta Elena, Bigăr și Eibenthal cât și altele colonizate în diverse perioade de către conducătorii imperiului Austro – Ungar.
Domnul profesor moderator Andrei NITORAN a dat cuvântul unui invitat special, nimeni altul decât sculptorul și scriitorul Bata MARIANOV, născut în 23 aprilie 1943 în Timișoara de origine sârbă. Domnia sa a vorbit despre vasta sa activitate artistică atât ca sculptor dar și ca scriitor, fiind mambru activ al Uniunii Scriitorilor din Serbia dar și din România.
Moderatul simpozionului a dat cuvântul poetului și scriitorului local Mihai LEONTE. Care a vorbit despre activitatea sa literară precizând că a reușit tipărirea a peste 30 volume proprii, dar fiind inclus în mai multe antologii inițiate sau coordonate chiar de Mihai LEONTE.
Preotul Remus CÂTA a vorbit despre credința ortodoxă oglindită atât în literatura scrisă dar și în cea iconografică, despre care dumnealui a scris mai multe articole.
Pentru încheiere s–a dat cuvântul doamnei profesor universitar emerit Doina BENEA, doctor în istorie, localnică, care a mai participat în anul 2010 la zilele culturii. Domnia sa a făcut o incursiune prin istoria mineritului din Moldova Nouă cu multe indicații de locuri care au făcut auditoriul să se gândească mult mai bine la viitorul mineritului din acestă localitate minieră milenară. Căci după cum arată descoperirile din toate timpurile în acestă zonă se practică mineritul din vremuri imemoriale.

Articol consemnat de Mihai LEONTE din Moldova Nouă.

Leave a reply