În această lună, Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa a reuşit, prin reamenajarea şi relocarea unor spaţii, alinierea la standardele impuse. Astfel, în acest moment, rezidenţii căminului beneficiază, fiecare, de minimum şase metri pătraţi în cameră, spaţii de recreere şi socializare.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa înseamnă, pentru mulţi dintre beneficiarii săi, o casă, un loc unde şi-au regăsit liniştea sufletească şi psihică, un loc unde primesc o îngrijire eficientă, de specialitate. Aici, se îmbină armonios o serie de elemente benefice pentru a se păstra o legătură puternică între beneficiarii cazaţi, familiile acestora, mediul înconjurător şi societate.

Pentru cei care doresc să devină beneficiari ai acestui cămin, situat în Reşiţa, Str. Sodolului, Nr. 14, conducerea instituţiei pune la dispoziţie o listă cu toate documentele necesare, în vederea completării dosarului, dar şi posibilitatea de a vizualiza, însoţiţi de personal specializat, spaţiile de cazare şi petrecere a timpului liber.

Costul mediu lunar de întreţinere nu este întotdeauna echivalent cu suma pe care o datorează persoana vârstnică şi rudele acesteia. Consiliul Judeţean Caraş-Severin vine în ajutorul acestora, suportând diferenţa acolo unde este cazul, în baza unui algoritm stabilit prin hotărâre de CJ, până la acoperirea integrală a costului.

Modalitatea de plată a costului de întreţinere este exprimată pe trei componente, şi anume, 60% din pensia potenţialului beneficiar, suma datorată de aparţinătorii legali, calculată în funcţie de veniturile acestora, precum diferenţa suportată de Consiliul Judeţean Caraş-Severin, până la acoperirea costului mediu lunar de întreţinere.

Plata contribuţiei se face în funcţie de încadrarea persoanei vârstnice într-un grad de dependenţă, astfel: persoana independentă – 2.592 lei/lună, persoana semidependentă – 2.698 lei/lună şi persoana dependentă – 2.709 lei/lună.

Prin urmare, contribuţia lunară datorată de persoaneşe vârstnice este de până la 60% din veniturile realizate, fără a depăşi valoarea costului mediu lunar de întreţinere aprobat. În cazul susţinătorilor legali cu obligaţii de întreţinere, diferenţa de plată a contribuţiei lunare pentru persoana vârstnică îngrijită în cămin se va calcula diferenţiat, în funcţie de veniturile nete pe membru de familie. Cota procentuală datorată de susţinătorii legali este de 5% pentru un venit net pe fiecare membru al familiei cuprins între 782 şi 1.200 lei, de zece la sută pentru cei cu venituri nete între 1.201 şi 1.600 lei, de 20% pentru un venit între 1.601 şi 2.000 lei, 30% pentru cei care au venituri nete cuprinse între 2.001 şi 2.400 lei, 40% pentru venituri între 2.401 şi 2.800 lei, 50% pentru cei cu venituri între 2.801 şi 3.200 lei. Cei care obţin un venit net pe fiecare membru de familie între 3.201 şi 3.600 lei vor contribui cu 60% din diferenţa sumei necesare pentru acoperirea valorii costului mediu lunar de întreţinere, 70% vor da cei cu venituri între 3.601 şi 4.000 lei, 80% cei între 4.001 şi 4.400, 90% cei care obţin venituri între 4.401 şi 4.800 lei, iar cei cu venituri de peste 4.801 lei vor achita suma integrală.

În cazul în care aceste sume nu pot fi asigurate de către beneficiar şi aparţinător, diferenţa este suportată de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin.

Capacitatea de găzduire a Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa este de 192 de locuri, cu rezidenţă permanentă, din care, în prezent, sunt ocupare circa 160 de locuri.

Serviciile căminului se adresează persoanelor vârstnice care au domiciliul sau reşedinţa în judeţul Caraş-Severin şi care, la momentul solicitării admiterii au împlinit 63 de ani în cazul femeilor şi 65 de ani în cazul bărbaţilor.

Leave a reply