Prima Pagina / Banat / Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin pe primele 9 luni ale anului 2017

Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin pe primele 9 luni ale anului 2017

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „ Gl.Bg. Vasile Zorzor” Caraş – Severin”, parte componentă a Jandarmeriei Române, îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de rolul pe care îl are în viaţa societăţii locale, cel de asigurare a respectării legilor statului, prin adoptarea unei atitudini proactive, canalizată împotriva fenomenului infracţional, oferind în primul rând, siguranţă şi încredere cetăţenilor.

Activitatea desfăşurată de I.J.J. Caraş-Severin în primele 9 luni ale acestui an, a urmărit îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru modernizarea instituţională, executarea cu responsabilitate şi profesionalism a misiunilor şi atribuţiilor specifice pentru menţinerea unor standarde înalte de siguranţă a cetăţeanului, perfecţionarea nivelului de pregătire profesională a personalului, respectând direcţiile de acţiune şi obiectivele fundamentale ale Jandarmeriei Române.

Activitatea inspectoratului a vizat intensificarea misiunilor specifice prevăzute de lege, în special în domeniul ordinii publice, în vederea combaterii fenomenului infracţional pe întreg cuprinsul judeţului şi creşterea siguranţei cetăţeanului. Totodată, urmărind creşterea capacităţii operative şi de intervenţie prin optimizarea funcţională a structurii organizatorice a I.J.J. Caraş – Severin.

Ordine şi siguranţa publică

În conformitate cu prevederile Legii 550 / 2004, privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, precum şi a altor acte normative în vigoare, Jandarmeria Română organizează, execută, conduce şi răspunde de misiunile de asigurarea şi restabilirea ordinii publice în zona de competenţă.

În perioada supusă evaluării, au fost executate un număr total de 2999 misiuni de ordine publică, dintre care cele mai importante sunt:

  1. a) Manifestaţii de protest

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş Severin a asigurat măsurile de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării a 16 manifestaţii de protest, neînregistrându-se evenimente deosebite cu incidenţă la adresa ordinii publice.

La nivelul judeţului Caraş Severin, în primele 9 luni, nu au fost situaţii de intervenţie în forţă pentru restabilirea ordinii publice.

  1. b) Manifestaţii cultural-artistice, religioase, promoţionale

Au fost asigurate măsurile de ordine şi siguranţă publică pe timpul manifestaţiilor organizate în spaţiul public la care prezenţa publicului a fost numeroasă, astfel, am asigurat ordinea şi siguranţa publică la un număr de 102 manifestaţii cultural-artistice, religioase, promoţionale, etc. (ex. sărbătorile religioase „Botezul Domnului”, Paştele Ortodox şi Catolic, Simpozionul Internaţional de Yoga, Festivalul Internaţional de Jazz şi Folk Gărâna, Zilele municipiilor Reşiţa, Caransebeş şi ale oraşelor şi localităţilor din judeţ, sărbătorile tradiţionale „Ruga Satului” prilejuite de hramurile bisericilor de pe raza localităţilor din judeţ, Ziua Naţională a României, etc.).

  1. c) Manifestaţii sportive

A fost asigurată ordinea şi siguranţa publică pe timpul desfăşurării a unui număr de 50 competiţii sportive, dintre care enumerăm meciurile de fotbal pe care echipa C.S.M. Şcolar Reşiţa le-a susţinut în liga a III-a, meciurilor echipelor C.S. Muncitorul Reşiţa le-a susţinut în Liga a I-a de futsal, manifestare sportivă  “Traversarea Lacului Văliug ”, manifestării sportive automobilism „Romanian Berg Cup – Memorial Werner Hirschvogel”, concurs de mountain bike şi alergare montană – „Cheile  Nerei Mountain Bike & Trail Run Race”  etc.

În perioada analizată s-a acordat o importanţă deosebită colaborării cu principalii organizatori de manifestaţii în spaţiul public, în scopul cunoaşterii situaţiei operative şi consilierii acestora pe linia respectării prevederilor Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare.

  1. Menţinerea ordinii publice

În baza Ordinului M.A.I. nr. 60 / 02.03.2010, privind organizarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, cu modificările şi completările ulterioare și a Planului Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Judeţului Caraş Severin, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş Severin a participat cu efectivele disponibile la menţinerea ordinii şi siguranţei publice, prin sistemul patrulelor mixte (jandarmerie-poliţie), în zone, locuri şi medii cu potenţial criminogen ridicat, atât în mediul urban (în municipiile  Reșița, Caransebeș, oraşele Bocşa, Oravița şi Băile Herculane) cît şi în mediul rural (localitatea Văliug).

Au fost executate un număr de 1965 misiuni de menţinere a ordinii publice.

e.Misiuni în cooperare cu Poliţia de Frontieră

În baza Dispoziţie Secretarului de Stat, a Dispoziţie Şefului Centrului Zonal de Conducere Integrată a Acţiunii şi a Planului general de măsuri pentru gestionarea în regim integrat de către structurile M.A.I., Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin execută misiuni pentru întărirea supravegherii frontierei de stat în cooperare cu efectivele Poliţie de Frontieră din luna martie a anului 2017.

În această perioadă au fost executate un număr de 188 de misiuni în cooperare cu Poliţia de Frontieră în zona localităţilor Naideăş şi Socol, cu un efectiv de aproximativ 8 jandarmi/zi.

Situaţia rezultatelor obţinute în urma misiunilor executate de efectivele inspectoratului

Executarea misiunilor de menţinere şi de asigurare a ordinii publice atât prin sistemul patrulelor mixte, cât şi prin sistemul patrulele independente în zonele şi locurile stabilite şi-au atins menirea pentru care au fost constituite, asigurându-se un climat de siguranţă cetăţenilor din mediul urban şi rural.

În urma participării la misiunile de menţinere şi asigurare a ordinii publice executate, s-au obţinut următoarele rezultate:

  • infracţiuni constatate în sistem integrat = 112, cu autori depistaţi în sistem integrat = 128;
  • infracţiuni constatate independent = 169 cu autori depistaţi independent = 112;
  • contravenţii = 813 în valoare de 157500 lei;
  • urmăriţi naţionali depistaţi: 1.

 Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale

În perioada analizată I.J.J. Caraş Severin, prin compartimentul de specialitate a desfăşurat 57 activităţi educativ-preventive în instituţii de învăţământ, precum şi cu ocazia desfăşurării manifestărilor cultural-artistice şi sportive, de pe raza judeţului Caraş-Severin.

Personalul specializat din cadrul Compartimentului Prevenirea şi Combaterea Faptelor Antisociale a desfăşurat activităţi educativ-preventive pe mai multe direcţii de acţiune în cadrul programelor (Pentru ca ne pasa de mediu!, Alte programe!, Fii conştient, nu dependent!, Mesajul meu antidrog!, Ordine şi disciplină civică  pe traseele turistice!).

Pe linia combaterii traficului ilicit cu produse supuse accizelor, pe timpul executării acţiunilor specifice, pe linia combaterii activităţilor comerciale ilicite (tutun), au fost identificate mai multe persoane, de la care au fost ridicate în vederea confiscării un număr de 6240 ţigarete (312 pachete ţigări). Au fost întocmite un număr de 14 acte de constatare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, prevăzute de Codul vamal, persoanele în cauză şi cantitatea de ţigări fiind predate organelor de urmărire penală respectiv, S.I.C.E CS.

Pe linia prevenirii şi combaterii fenomenului contravenţional şi infracţional specific domeniului silvic, au fost desfăşurate 54 de acţiuni de prevenire şi combatere a fenomenului, de către efective din cadrul I.J.J. Caraş-Severin, ocazie cu care au fost constatate 6 infracţiuni cu 5 autori şi au fost aplicate un nr. de 3 sancţiuni contravenţionale în valoare de 3000 lei.

Pe linia executării mandatelor de aducere emise de către instanţele de judecată şi parchetele,  au fost puse în executare 499de mandate de aducere atât în zona de responsabilitate cât şi în alte localităţi din ţară. Au fost angrenaţi 308 jandarmi pentru executarea misiunilor specifice conform Codului de Procedură Penală.

Paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările şi completările ulterioare, inspectoratul asigură paza şi protecţia unui număr de 17 obiective cu exceptare de la plată (10 obiective aparţinând Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, 6 obiective aparţinând Ministerului Economiei şi Finanţelor, 1 obiectiv aparţinând Curţii de Conturi).

Concomitent cu executarea acestor misiuni, s-a asigurat menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţilor la instanţele judecătoreşti la Tribunalul Caraş-Severin, la Judecătoria Reşiţa, la Judecătoriile Oraviţa  şi Caransebeş şi la Judecătoria Moldova Nouă

 

Protecţia fizică a transporturilor de produse cu caracter special, de bunuri, valori şi corespondenţă clasificată

             Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin a executat un număr de 46 de  misiuni de asigurare  a  pazei şi  protecţiei transporturilor de produse cu caracter special, cu un efectiv de 82 subofiţeri astfel:

Categoria  produselor cu caracter special cărora li s-a asigurat paza şi protecţia pe timpul operaţiunilor de tranzit pe teritoriul României s-au încadrat în următoarele clase:

  • armament, muniţii şi tehnică de luptă, un număr de 42 de transporturi.
  • explozivi, un număr de 4 de transporturi.

Transportul Corespondenţei Clasificate a fost executat în împreună cu cadre specializate ale Direcţiei Judeţene de Informaţii Caraş Severin. În perioada supusă atenţie inspectoratul, prin structura destinată, a participat la protecţia unui număr de 534 transporturi de corespondenţă clasificată în municipiul Reşiţa şi judeţul Caraş Severin.

             De la începutul anului a fost asigurată protecţia unui număr de 235 transporturi de valori, în folosul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Caraş-Severin.

Misiunile de protecţie instituţională executate la obiectivele din competenţă, precum şi cele de protecţie ale transporturilor de bunuri, valori şi speciale, au asigurat securitatea acestora şi desfăşurarea normală a activităţilor.

Concluzii

Rezultatele obţinute, reflectă capacitatea de acţiune a instituţiei, atât în activitatea de îndeplinire a misiunilor încredinţate, cât şi în activitatea de gestionare a resurselor umane şi materiale.

Putem aprecia că activitatea desfăşurată de către inspectorat s-a realizat în condiţii bune, obiectivele şi sarcinile stabilite fiind realizate.

Vom acorda în continuare o atenţie sporită managementului calităţii acţiunilor desfăşurate în toate domeniile de activitate, fiind necesară o abordare pragmatică a activităţilor în sensul aplicării cu responsabilitate a legislaţiei în vigoare, precum şi adaptării pregătirii militare şi de specialitate în conformitate cu evoluţia situaţiei operative.

 

About editor editor

Lasă un răspuns