În cadrul proiectului ERASMUS+ „Learned inactivity-Decreasing the number of ESL students in disadvantaged communities with the power of non-formal learning”, Inactivitatea învățată – scăderea numărului de elevi cu cerințe educative speciale (CES) prin intermediul educației non-formale implementat de Asociaţia CoEfficient (Ungaria) şi Asociaţia Nevo Parudimos (România), Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a fost reprezentată prin cadrele didactice conf. univ. dr. Mirela Minică şi lect. univ. dr. Alina Constantin în calitate de experţi educaţionali.

La Bruxelles, în perioada 17-19 octombrie 2017, la sediul celui de-al treilea partener, Phiren Amenca (Belgia), s-a desfășurat o nouă acțiune de diseminare a rezultatelor proiectului: prezentarea cercetării pe un număr de 300 subiecţi din rândul grupurilor vulnerabile cu rată mare a abandonului şcolar din Ungaria şi România, ghidul metodologic, concluziile  workshop-ului şi a conferinţelor derulate.

În cadrul Parlamentului European, membrii echipei de proiect au participat la o dezbatere susţinută pe problema prevenirii discriminării „State responsibility: delivering human rights for the sake of social and economic integration”, Responsabilitatea statului: asigurarea drepturilor omului cu scopul integrării sociale și economice.

Leave a reply