Începând cu data de 29 septembrie, regiunile sunt invitate să își depună candidatura pentru două proiecte-pilot ale Comisiei. În cazul în care sunt selecționate, ele pot beneficia de un sprijin financiar și de consiliere adaptate din partea UE pentru transformarea economiilor și modernizarea industriilor lor.

Cele două proiecte-pilot au fost prezentate de Comisie în iulie 2017. Ele vizează să sprijine în continuare regiunile europene să investească în domeniile lor de nișă cu potențial competitiv (procesul de „specializare inteligentăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedent”) și să genereze inovarea, adaptabilitatea și creșterea economică necesare pentru valorificarea oportunităților oferite de globalizare.

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Există cinci etape pe care o regiune trebuie să le parcurgă pentru a avansa în cadrul lanțului valoric al unei economii globalizate: promovarea inovării, a digitalizării și a decarbonizării, dezvoltarea competențelor individuale și eliminarea obstacolelor din calea investițiilor. Proiectele-pilot pe care le lansăm demonstrează că UE este pregătită să își ajute regiunile, în fiecare etapă de pe traseu.

Specializarea inteligentă a fost introdusă în toate programele de politică regională în 2014. Ea a îmbunătățit modul în care regiunile își concep strategiile privind inovarea, prin implicarea strânsă a companiilor și cercetătorilor. Proiectele-pilot se bazează pe această experiență pozitivă, în acest context fiind lansate două cereri de exprimare a interesuluiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedent:

Cererea de exprimare a interesului 1: Sprijin adaptat pentru regiunile care se confruntă cu tranziția industrială

Unele regiuni au suportat costurile globalizării fără a culege roadele acesteia. Ele au înregistrat adesea pierderi semnificative de locuri de muncă și pot fi afectate de o lipsă de competențe corespunzătoare, costuri ridicate cu forța de muncă și dezindustrializare.

Regiunile care se confruntă cu aceste provocări specifice pot solicita să beneficieze de:

1) Asistență adaptată din partea experților Comisiei, organizați în echipe „regionale” provenind din mai multe servicii ale Comisiei. Aceștia vor sprijini regiunile la elaborarea de strategii de transformare economică regională.

În funcție de necesitățile și de atuurile concurențiale ale fiecărei regiuni, Comisia va angaja experți externi pentru a sprijini activitatea regiunilor. Ei pot fi experți în instrumente financiare, consultanți în afaceri sau cercetători care lucrează în domeniul proceselor de producție avansate, de exemplu. Comisia rezervă până la 200.000 de euro per regiune pentru a acoperi costurile legate de această expertiză externă. Fondurile provin din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR).

2) Sprijin suplimentar din partea Observatorului european al clusterelor și mutațiilor industriale (European observatory for clusters and industrial change)pentru a ajuta regiunile să elaboreze politici în materie de clustere și să întărească legăturile dintre companiile, centrele de cercetare și universitățile locale.

3) Până la 300.000 de euro din partea FEDR pentru a sprijini punerea rapidă în aplicare a strategiilor de transformare economică regională, cu condiția obținerii unor progrese suficiente în elaborarea acestora.

Cererea vizează cu precădere regiunile „de tranziție” și regiunile „mai dezvoltate”. 5 regiuni vor fi pre-selecționate. În funcție de nivelul de interes, Comisia poate repeta cererea pentru a pre-selecționa 5 regiuni suplimentare, cu un buget nou și similar.

Cererea de exprimare a interesului 2: Parteneriate inter-regionale pentru dezvoltarea unor lanțuri valorice europene competitive

Obiectivul acestui proiect-pilot este de a comercializa și de a extinde proiecte inter-regionale „rentabile” în sectoare prioritare cum ar fi tehnologiile de lucru cu volume mari de date, bioeconomia, eficiența resurselor, mobilitatea conectată, sănătatea și îmbătrânirea activă sau securitatea cibernetică.

Parteneriatele transnaționale între autorități regionale din cel puțin patru țări diferite ale UE, care implică universități, centre de cercetare, clustere și companii pot solicita sprijinul Comisiei pentru elaborarea proiectelor lor și accesul la noi piețe.

Un număr de 5 până la 10 parteneriate vor beneficia de sprijin adaptat din partea unor echipe speciale, instituite în cadrul Comisiei, implicând experți din mai multe servicii tematice și experți externi. O sumă totală de 1 milion de euro din partea FEDR va sprijini dezvoltarea acestor parteneriate.

Etape următoare

Regiunile își pot depune candidatura până la 31 octombrie 2017. Rezultatele cererilor de manifestare a interesului vor fi publicate la începutul lunii decembrie.

Leave a reply