„Ziua Cooperării Europene” se sărbătorește anual (începând cu anul 2012) în data de 21 septembrie. Evenimentul se derulează sub deviza ”La granițe ne dezvoltăm împreună” și are ca scop celebrarea cooperării între regiuni și țări europene. Aceasta campanie este coordonată de Programul INTERACT, în colaborare cu Comisia Europeană și este susținută de către Comitetul Regiunilor și Parlamentul European.

În acest an, sute de evenimente locale au fost programate în întreaga Europă, atât în statele membre ale UE, cât și în țările vecine, preconizându-se implicarea a mii de locuitori în aceste acțiuni care își propun în primul rând diseminarea informațiilor privind cooperarea europeană de-a lungul granițelor. Mai multe detalii legate de evenimentul desfășurat la nivel european pot fi accesate prin www.ecday.eu.

Secretariatul Comun al Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara a organizat evenimentul de sărbătorire a Zilei Cooperării Europene vineri, 22 septembrie 2017, în centrul orașului Kikinda, Serbia, cu începere de la ora 15.00, ora locală printr-un concert, alături de Călin Bârcean din România și Milan Lepedat din Serbia, la care au asistat peste 1.000 de persoane. Pe panoul cooperării transfrontaliere montat lângă scenă, participanții au transmis mesaje cu privire la cooperarea transfrontalieră dintre cele două state. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Primăria orașului Kikinda.

Mai multe informații legate de Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia pot fi accesate prin www.romania-serbia.net sau www.brct-timisoara.ro.

* * *

Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia este unul dintre cele 6 programe de cooperare teritorială europeană gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management.

Leave a reply