Scopul acestei conferinţe este acela de a explora fenomenul de abandon şcolar, cât şi acela de a identifica motivele ce au condus spre accentuarea acestui fenomen, în pofida măsurilor şi a politicilor educaţionale întrepreinse în acest sens. Printre cele mai vizate categorii sociale se regăsesc tinerii dezavantajaţi, cu vârste cuprinse între 14 şi 22 de ani, care nu au reşesc să finalizeze ciclul primar şi/sau secundar şi cei care au abandonat şcoala pentru a-şi îngriji familia.

Obţinerea unei înţelegeri a mediului socio-economic al grupului ţintă, cât şi a particularităţilor culturale ce afectează procesul de învăţare, determină nor valenţe de înelegere şi combatere a acestui proces în contextul actual socio-economic.

Arii tematice:

  1. Politici de tineret
  2. Aspecte ale comunicării în relaţia de dublă consiliere: părinte şi autorităţi
  3. Aspecte legislative ale combaterii şi prevenirii abandonului şcolar.
  4. Programe de prevenire a abandonului
  5. Perspective interdisciplinare

Comitetul de organizare:

Coordonator: Daniel Grebeldinger, Asociaţia Nevo Parudimos Resita

Membri: Prof. Iorga Nistor

Claudiu Pamfil

Comitetul ştiinţific:

Prof. dr. Ileana Rotaru, Universitatea Tibiscus Timişoara, expert Asociaţia Nevo Parudimos

Prof. Nicoleta Marcu, director CCD Reşiţa

Lect. univ. dr. Alina Constantin, Universitatea Eftimie Murgu, Reşiţa

Drd. sociologie Ion Goracel

Coordonator proiect : Elemer Sentpetery

Prof. Iorga Nistor

Limbile conferinţei: română, engleză

Lucrările Conferinţei vor fi publicate într-un volum cu dublu ISBN la o editură cu prestigiu recunoscut din România şi din Ungaria.

Evenimentul de fata face parte din proiectul Learned Inactivity – Decreasing the Number of ESL Students in Disadvantaged Communities with the Power of Non-Formal Learning.

 Asociaţia Nevo Parudimos din Reşiţa derulează proiectul Learned Inactivity prin programul Erasmus + (KA2 Strategic Partnership 2015-2-HU02-KA205-001071) în parteneriat cu Association For Community Development din Ungaria. Perioada de implementare a proiectului este din iunie 2016 – octombrie 2017.

Obiectivul proiectului este acela de a realiza o analiză explorativă a procesului de abandon şcolar, în special asupra motivelor care determină tinerii cu vârste cuprinse între 14 şi 22 ani să părăsească timpuriu şcoala.

 

Leave a reply