Strategia reînnoită a Uniunii Europene (UE) privind politica industrială, prezentată de Comisia Europeană luni, 18 septembrie, reunește toate inițiativele orizontale și sectoriale, atât pe cele noi, cât și pe cele deja lansate. De asemenea, sunt clarificate sarcinile părților implicate și sunt prezentate forumurile Ziua industriei, eveniment anual lansat în 2017, și masa rotundă la nivel înalt a sectorului industrial.

Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Adoptând evoluțiile tehnologice, transformând investițiile în cercetare în idei de afaceri inovatoare și promovând în continuare economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și economia circulară, vom deschide calea către o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă în Europa.

 

Printre principalele elemente ale noii Strategii UE se numără:

  • un pachet cuprinzător de consolidare a securității cibernetice în domeniul industrial, care prevede crearea unui centru european de cercetare și competențe în materie de securitate cibernetică;
  • propunere de regulament privind fluxul liber al datelor fără caracter personal, care va permite circulația transfrontalieră a acestora;
  • nouă serie de măsuri privind economia circulară, printre care o strategie pentru materialele plastice și îmbunătățiri ale producției și conversiei resurselor biologice regenerabile;
  • serie de inițiative care vizează modernizarea cadrului privind drepturile de proprietate intelectuală;
  • inițiativă de îmbunătățire a modului de funcționare a procedurilor de achiziții publice în UE;
  • extinderea agendei pentru competențe la noi sectoare-cheie ale industriei;
  • strategie privind finanțele sustenabile, care să direcționeze mai bine fluxurile de capital privat către investiții mai sustenabile;
  • inițiative privind un program comercial echilibrat și progresist și un cadru european pentru examinarea investițiilor străine directe (prezentate deja);
  • listă revizuită a materiilor prime critice,  care să contribuie la aprovizionări sigure, durabile și la prețuri accesibile pentru industria prelucrătoare din UE;
  • noi propuneri pentru o mobilitate curată, competitivă și conectată.

Punerea în aplicare a acestei strategii cuprinzătoare reprezintă o responsabilitate comună și va depinde de eforturile depuse de instituțiile UE, de statele membre și de regiuni, de cooperarea dintre acestea și, mai ales, de rolul activ al actorilor din sectorul industrial.

Context

Industria europeană este puternicăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedent și și-a păstrat o poziție de lider pe piețele mondiale în multe sectoare. Industria reprezintă două treimi din exporturile UE și asigură locuri de muncă pentru 32 de milioane de persoane, 1,5 milioane din aceste locuri de muncă fiind create începând din 2013. Însă pentru a-și păstra și a-și consolida avantajul competitiv, UE trebuie să facă eforturi de modernizare importante. De aceea, industria este în centrul priorităților politice ale Comisiei.

Leave a reply